Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Kullanıcı hesabı silme

Windows arabirimini kullanarak bir kullanıcı hesabını silmek için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\Users

  Veya kullanıcı hesabını içeren klasörü tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde, kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve sonra Sil’i tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Bir kullanıcı hesabı silindikten sonra, bu kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiş tüm izinler ve üyelikler de kalıcı olarak silinir. Her hesabın güvenlik tanımlayıcısı (SID) benzersiz olduğundan, daha önce silinen bir kullanıcı hesabıyla aynı ada sahip yeni bir kullanıcı hesabı silinen hesabın izinlerini ve üyeliklerini otomatik olarak almaz. Silinen bir kullanıcı hesabını çoğaltmak isterseniz, tüm izinleri ve üyelikleri el ile yeniden oluşturmanız gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Hesabını Silme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138376 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Bir kullanıcı hesabını komut satırı kullanarak silmek için:
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsrm <ObjectDN>

Parametre Açıklama

<ObjectDN>

Silinecek kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsrm /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Bir kullanıcı hesabı silindikten sonra, bu kullanıcı hesabıyla ilişkilendirilmiş tüm izinler ve üyelikler de kalıcı olarak silinir. Her hesabın SID'si benzersiz olduğundan, daha önce silinen bir kullanıcı hesabıyla aynı ada sahip yeni bir kullanıcı hesabı silinen hesabın izinlerini ve üyeliklerini otomatik olarak almaz. Silinen bir kullanıcı hesabını çoğaltmak isterseniz, tüm izinleri ve üyelikleri el ile yeniden oluşturmanız gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Hesabını Silme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138376 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler