Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'ndeki bir gruba kullanıcı hakları atamak için
 1. Grup İlkesi Yönetimi'ni açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp gpmc.msc yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Konsol ağacında, Varsayılan Etki Alanı Denetleyicileri İlkesi'ni sağ tıklatın ve Düzenle'yi tıklatın.

  Konumu?

  • Etki Alanları\Current Domain Name\Grup İlkesi nesneleri\Varsayılan Etki Alanı Denetleyicileri İlkesi

 3. Konsol ağacında, Kullanıcı Hakları Atama’yı tıklatın.

  Konumu?

  • Windows Ayarları\Güvenlik Ayarları\Yerel İlkeler\Kullanıcı Hakları Ataması

 4. Ayrıntılar bölmesinde, atamak istediğiniz kullanıcı hakkını çift tıklatın.

 5. Kullanıcı ya da Grup Ekle'yi tıklatın.

  Düğme soluk görüntüleniyorsa, Bu ilke ayarlarını tanımla onay kutusunu seçin.

 6. Bu hakkı atamak istediğiniz grubun adını yazın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Bu yordamı uygulamak için, önce Sunucu Yöneticisi'nde bir özellik olarak Grup İlkesi Yönetimi'ni yüklemeniz gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. AD DS'de bir Gruba Kullanıcı Hakları Atama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138383 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler