Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Kullanıcı parolasını sıfırlama

Windows arabirimini kullanarak bir kullanıcı parolasını sıfırlamak için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacından Kullanıcılar‘ı tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\Users

  Veya kullanıcı hesabını içeren klasörü tıklatın.

 3. Ayrıntılar bölmesinde, parolasını sıfırlamak istediğiniz kullanıcıyı sağ tıklatın ve sonra Parolayı Sıfırla'yı tıklatın.

 4. Parolayı yazın ve sonra onaylayın.

 5. Kullanıcın sonraki oturum açışında bu parolayı değiştirmesini zorunlu kılmak isterseniz, Kullanıcı bir sonraki oturumda parola değiştirmeli onay kutusunu seçin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı, Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Bir kullanıcı hesabıyla kimlik doğrulaması yapılan hizmetlerin, hizmet kullanıcı hesabının parolası değiştiği taktirde sıfırlanması gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Parolasını Sıfırlama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138370 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırı kullanarak kullanıcı parolasını sıfırlamak için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsmod user <UserDN> -pwd <NewPassword> -mustchpwd {yes|no}

Parametre Açıklama

<UserDN>

Parolanın sıfırlanacağı kullanıcının ayırt edici adını belirtir.

-pwd

<NewPassword> değerini ayarlar.

<NewPassword>

Geçerli kullanıcı parolasının yerini alacak parolayı belirtir.

-mustchpwd

pwdExpired bayrağını ayarlar.

{yes|no}

pwdExpired bayrağının değerini belirtir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsmod user /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Parola atanmazsa, kullanıcının sonraki ilk oturum açma denemesinde (boş parola kullanarak), "İlk oturum açmada parolanızı değiştirmeniz gerekiyor" şeklinde bir oturum açma iletisi görüntülenir. Kullanıcı parolasını değiştirdikten sonra, oturum açma işlemi devam eder.

 • Bir kullanıcı hesabıyla kimlik doğrulaması yapılan hizmetlerin, hizmet kullanıcı hesabının parolası değiştiği taktirde sıfırlanması gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Kullanıcı Parolasını Sıfırlama (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138370 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler