Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Grubu başka bir grup türüne dönüştürme

Windows arabirimini kullanarak bir grubu başka bir grup türüne dönüştürmek için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı ve Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacında, başka bir grup türüne dönüştürmek istediğiniz grubun bulunduğu klasörü tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\folder that contains the group

 3. Ayrıntılar bölmesinde, bir grubu sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 4. Genel sekmesinde, Grup türü altında grup türünü tıklatın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) Account Operators grubunun, Domain Admins grubunun veya Enterprise Admins grubunun üyesi olmanız ya da uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Bir grubu dönüştürmek için, etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 yerel veya daha yüksek olarak ayarlanmalıdır. Etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 karma olarak ayarlandığında gruplar değiştirilemez.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Grubu Başka Bir Grup Türüne Dönüştürme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138379 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırını kullanarak bir grubu başka bir grup türüne dönüştürmek için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsmod group <GroupDN> -secgrp {yes|no}

Parametre Açıklama

<GroupDN>

Grup türünü değiştirmek istediğiniz grup nesnesinin ayırt edici adını belirtir.

-secgrp

Grup türü değerini ayarlar.

{yes|no}

Grup türünün, güvenlik grubuna (yes) veya dağıtım grubuna (no) ayarlandığını belirtir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsmod group /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Bir grubu dönüştürmek için, etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 yerel veya daha yüksek olarak ayarlanmalıdır. Etki alanı işlev düzeyi Windows 2000 karma olarak ayarlandığında gruplar değiştirilemez.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Bir Grubu Başka Bir Grup Türüne Dönüştürme (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138379 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler