Bu işlemi tamamlamak için gereken en az grup üyeliği yoktur. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Farklı etki alanı denetleyicisi kullanarak etki alanını yönetme
  1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

  2. Konsol ağacında, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı sağ tıklatın ve Etki Alanı Denetleyicisini Değiştir'i tıklatın.

  3. Listeden bir etki alanı denetleyicisi seçin.

    Veya <Buraya Etki Alanı Denetleyicisi adını veya IP Adresini yazın> alanını tıklatın ve bir etki alanı denetleyicisinin adını yazın.

Dikkat edilecek diğer noktalar

  • Bu görevi gerçekleştirmek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekmez. Bu nedenle, en iyi güvenlik yöntemi olarak, bu görevi yönetici kimlik bilgilerine sahip olmayan bir kullanıcı olarak gerçekleştirmeyi düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, seçtiğiniz etki alanını yönetmek için uygun yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekir.

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı, Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

  • Varsayılan olarak, etki alanı denetleyicileri oluşturuldukları zaman Etki Alanı Denetleyicileri kuruluş biriminde (OU) yapılandırılırlar.

  • Bu ayarı geçerli konsol için kaydet onay kutusunu seçerseniz, Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları her açıldığında, belirttiğiniz etki alanı denetleyicisine bağlanmayı dener.

Ek başvurular


İçindekiler