Etki alanı kullanıcılarını yönetmek için, Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nde (AD DS) kullanıcı hesapları oluşturun. Buna karşılık, bir bilgisayara özel kullanıcıları yönetmek için yerel kullanıcı hesapları oluşturun. Daha fazla bilgi için, bkz. Yerel kullanıcı hesabı oluşturma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138393 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Hesap Yöneticileri, Etki Alanı Yöneticileri veya Şirket Yöneticileri veya eşdeğer bir gruptaki üyelik, bu yordamı tamamlamak için gereken en düşük üyeliktir. Uygun hesapları ve grup üyeliklerini kullanma ile ilgili bilgileri https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477 adresinde bulabilirsiniz.

Yeni kullanıcı hesabı oluşturma

Windows arabirimini kullanarak yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmak için
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmak için, Başlat'ı tıklatın, Denetim Masası'nı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı çift tıklatın ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı çift tıklatın.

 2. Konsol ağacında, kullanıcı hesabı eklemek istediğiniz klasörü sağ tıklatın.

  Konumu?

  • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları\domain node\folder

 3. Yeni’nin üzerine gelin ve Kullanıcı’yı tıklatın.

  Diğer dizin hizmetleriyle birlikte çalışma için, bunun yerine InetOrgPerson'ı tıklatabilirsiniz. InetOrgPerson hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kullanıcı Hesaplarını Anlama.

 4. Adı alanına, kullanıcının adını yazın.

 5. Baş Harfler alanına, kullanıcının adının baş harflerini yazın.

 6. Soyadı alanına, kullanıcının soyadını yazın.

 7. Adın baş harflerini eklemek veya ad ve soyad sırasını tersine çevirmek için Tam ad'ı değiştirin.

 8. Kullanıcı oturum açma adı alanına, kullanıcının oturum açma adını yazın, açılır listeden kullanıcı asıl adı (UPN) sonekini seçin ve İleri'yi tıklatın.

  Microsoft® Windows® 95, Windows 98 veya Windows NT® işletim sistemlerini çalıştıran bilgisayarlara oturum açmak için farklı bir ad kullanacaksa, Kullanıcı oturum açma adı (Windows 2000 öncesi) alanında görünen kullanıcı oturum açma adını farklı bir adla değiştirebilirsiniz.

 9. Parola ve Parolayı Onayla alanlarına, kullanıcının parolasını yazıp uygun parola seçeneklerini belirleyin.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları'nı açmanın diğer bir yolu da Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp dsa.msc yazmaktır.

 • Her hesabın güvenlik tanımlayıcısı (SID) benzersiz olduğundan, daha önce silinen bir kullanıcı hesabıyla aynı ada sahip yeni bir kullanıcı hesabı silinen hesabın izinlerini ve grup üyeliklerini otomatik olarak almaz. Silinen bir kullanıcı hesabını çoğaltmak isterseniz, tüm izinleri ve üyelikleri el ile yeniden oluşturmanız gerekir.

 • Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, tam ad özniteliği varsayılan olarak AdSoyad biçiminde oluşturulur. Tam ad özniteliği ayrıca, genel adres listesinde gösterilen görünen ad biçimini de belirler. Görünen ad biçimini, ADSI Düzenleyicisi'ni kullanarak değiştirebilirsiniz. Görünen ad biçimini değiştirirseniz, tam ad biçimi de değişir. Daha fazla bilgi için, Microsoft Bilgi Bankası'nda 250455 numaralı makaleye bakın (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir) (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131264).

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell™ için Active Directory modülünü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Yeni Bir Kullanıcı Hesabı Oluşturma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138369 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular

Komut satırı kullanarak yeni kullanıcı hesabı oluşturmak için
 1. Komut istemini açmak için, Başlat'ı ve Çalıştır'ı tıklatıp cmd yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 2. Aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:

  dsadd user <UserDN> [-samid<SAMName>] -pwd {<Password>|*}

Parametre Açıklama

<UserDN>

Eklenecek kullanıcı nesnesinin ayırt edici adını belirtir.

-samid

<SAMName> değerini ayarlar.

<SAMName>

Bu kullanıcı için Güvenlik Hesapları Yöneticisi (SAM) adını benzersiz SAM hesap adı olarak belirtir (örneğin, Meltem). SAM adı belirtilmezse, dsadd, SAM hesap adını oluşturmayı dener; bunun için UserDN ortak ad (CN) değerinin en fazla ilk 20 karakterini kullanır.

-pwd

<Password> değerini ayarlar.

<Password>

Kullanıcı hesabı için kullanılacak parolayı belirtir. Bu parametre * olarak ayarlanırsa, kullanıcı parolası girmeniz istenir.

Bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek ve kullanıcı hesap bilgilerini girme konusunda bilgi edinmek için, bir komut isteminde aşağıdaki komutu yazıp ENTER tuşuna basın:

dsadd user /? 

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için, AD DS'de Hesap Yöneticileri grubunun, Etki Alanı Yöneticileri grubunun veya Şirket Yöneticileri grubunun üyesi olmanız veya uygun yetkilere sahip bir temsilci olmanız gerekir. En iyi güvenlik yöntemi olarak, bu yordam için Farklı Çalıştır komutunu kullanmayı düşünebilirsiniz.

 • Her hesabın güvenlik SID'si benzersiz olduğundan, daha önce silinen bir kullanıcı hesabıyla aynı ada sahip yeni bir kullanıcı hesabı silinen hesabın izinlerini ve grup üyeliklerini otomatik olarak almaz. Silinen bir kullanıcı hesabını çoğaltmak isterseniz, tüm izinleri ve üyelikleri el ile yeniden oluşturmanız gerekir.

 • Bu yordamdaki görevi Windows PowerShell için Active Directory modülü kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Active Directory modülü uygulamasını açmak için, Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın ve ardından Windows PowerShell İçin Active Directory Modülü öğesini tıklatın. Daha fazla bilgi için, bkz. Yeni Bir Kullanıcı Hesabı Oluşturma (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138369 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)). Windows PowerShell hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Windows PowerShell (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=102372 (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir)).

Ek başvurular


İçindekiler