Öğe Ayrıntılar

Maliyet

Çoğaltmayı aynı siteye yönlendirme yeteneğine sahip olan başka bir site bağlantısı yerine söz konusu site bağlantısını kullanma tercihini belirleyen bir maliyet değeri belirtir.

İki site arasında birden fazla rota olduğunda, siteler arası çoğaltma en düşük maliyetli rotada gerçekleşir. Çoğaltma topolojisi oluşturulduğu sırada kullanılabilir bir etki alanı denetleyicisi yoksa ve bu yüzden bu site üzerinden çoğaltma olanaksızsa, bir sonraki en düşük maliyetli rota kullanılır. Site bağlantıları, varsayılan ayar uyarında köprülendiğinde (geçişli olduğunda), bu yeniden yönlendirme otomatik olarak gerçekleşir.

Her ___ dakikada bir çoğalt

Bu site bağlantısı üzerinden gerçekleşecek çoğaltma olayları arasındaki süreyi dakika cinsinden belirtir. Bu site bağlantısı üzerinden çoğaltmanın kullanılabilir olarak zamanlandığı zaman dilimlerinde çoğaltma bu sıklıkla gerçekleşir.

En kısa çoğaltma aralığı 15 dakikadır.

Zamanlamayı Değiştir veya Zamanlamayı Göster

Bu bağlantının zamanlamasını değiştirmek veya değiştirmek için Zamanlamayı Değiştir'i tıklatın.

Zamanlamayı değiştirmek için kimlik bilgileri yetersiz olan bir hesapla oturum açtığınızda, kullanılabilir seçenek Zamanlama Göster seçeneğidir.

Ek başvurular