Bir bilgisayardaki dosya paylaşımlarını merkezi olarak yönetmek için, Paylaşılan Dosyalar Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) ek bileşenini kullanabilirsiniz. Paylaşılan Klasörler, dosya paylaşımları oluşturmanızı, izinleri ayarlamanızı, bilgisayardaki dosya paylaşımlarına bağlanan açık dosyaları ve kullanıcıları görüntüleyip yönetmenizi sağlar.