Paylaşılan Klasörler MMC ek bileşenini kullanarak veya komut istemini kullanarak, kullanıcıların paylaşılan bir klasörle olan bağlantılarını kesebilirsiniz. Kullanıcıların bağlantılarını Windows Gezgini'nden kesemezsiniz.

Önemli

Herhangi bir uyarı yapılmadan bağlantıları kesilirse, kullanıcılar veri kaybedebilir. Mümkün olduğunda, bağlantılarını kesmeden önce kullanıcılara bunu bildirin.

Bir kullanıcının veya kullanıcıların bağlantısını kesme

Windows arabirimini kullanarak bir kullanıcının veya tüm kullanıcıların paylaşılan bir klasörle veya sürücüyle olan bağlantılarını kesmek için:
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Konsol ağacında Sistem Araçları'nı, Paylaşılan Klasörler'i ve ardından Oturumlar'ı tıklatın.

 4. Tüm kullanıcıların bağlantısını kesmek için, Eylem menüsünde Tüm kullanıcıların bağlantısını kes'i tıklatın. Belirli bir kullanıcının bağlantısını kesmek için, Ayrıntılar bölmesinde kullanıcı adını sağ tıklatın ve ardından Oturumu Kapat'ı tıklatın.

Komut satırı kullanarak bir kullanıcının veya tüm kullanıcıların paylaşılan bir klasörle veya sürücüyle olan bağlantılarını kesmek için:
 1. Yükseltilmiş bir Komut İstemi penceresi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Aşağıdakini yazın:

  net session \\<computer> /delete

  Örneğin, sizin yönettiğiniz paylaşılan bir klasöre bağlı olan kullanıcı_bilgisayarı adlı bir bilgisayardaki kullanıcının bağlantısını kesmek için, aşağıdakini yazın:

  net session \\user_computer /delete

Değer Açıklama

Net session

Bilgisayardaki paylaşılan klasörlere bağlı olan kullanıcıları listeler veya bağlantılarını keser.

\\<computer>

Paylaşılan dosyaya erişimi olan bilgisayarın adıdır.

/delete

Oturumu sonlandırır ve bilgisayardaki oturuma ait tüm açık dosyaları kapatır. \\computer atlanırsa, komut yerel bilgisayardaki tüm oturumları sonlandırır.

Not

Bu komutun sözdizimini tam olarak görüntülemek için komut isteminde şunu yazın: net help session