Paylaşım İzinleri, ağ üzerinden paylaşılan bir klasöre bağlanan kullanıcılar için geçerlidir. Paylaşım izinleri, yerel olarak oturum açan veya Uzak Masaüstü kullanarak oturum açan kullanıcıları etkilemez.

Yerel olarak oturum açan veya Uzak Masaüstü kullanarak oturum açan kullanıcıların izinlerini ayarlamak için, Paylaşım İzinleri yerine Güvenlik sekmesindeki seçenekleri kullanın. Böylece izinler NTFS dosya sistemi düzeyinde ayarlanır. Paylaşım izinleri ve dosya sistemi izinleri paylaşılan bir klasör için ayarlanmışsa, paylaşılan klasöre bağlanırken daha sınırlayıcı olan izinler geçerli olur.

Örneğin, Paylaşım İzinleri sekmesinde, etki alanınızdaki kullanıcılara paylaşılan bir klasörde Okuma erişimi vermek için, Herkes grubunun izinlerini Tam Denetim olarak ayarlayın. Güvenlik sekmesinde, Etki Alanı Kullanıcıları grubunun izinlerini Okuma erişimine ayarlayarak daha sınırlayıcı bir erişim belirleyin. Sonuç olarak, Etki Alanı Kullanıcıları grubunun bir üyesi olan kullanıcı, Uzak Masaüstü üzerinden bir ağ paylaşımından bağlanmış veya yerel olarak oturum açmış da olsa, paylaşılan dosya için salt okunur erişime sahip olur.

İşletim sistemi aracı Cacls.exe'yi veya Cacls.exe'yi kullanarak komut satırında dosya sistemi düzeyinde izinler ayarlayabilirsiniz. Araçlar, yalnızca bir NTFS biriminde çalışır.

Not

Paylaşılan bir klasörde erişime dayalı numaralandırmayı etkinleştirmek için, Paylaşım ve Depolama Yönetimi'ni kullanmanız gerekir. Erişim tabanlı numaralandırma, kullanıcıların yalnızca erişim iznine sahip oldukları paylaşılan bir klasördeki dosyaları ve klasörleri görmelerini sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141539. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Paylaşılan klasörler için izinleri ayarlama

Paylaşılan bir klasörün izinlerini Windows arabirimini kullanarak ayarlamak için:
 1. Bilgisayar Yönetimi’ni açın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Konsol ağacında Sistem Araçları'nı, Paylaşılan Klasörler'i ve ardından Paylaşımlar'ı tıklatın.

 4. Ayrıntılar bölmesinde, paylaşılan dosyayı sağ tıklatın ve ardından Özellikler'i tıklatın.

 5. Paylaşım İzinleri sekmesinde, istediğiniz izinleri ayarlayın.

  • Bir kullanıcıya veya gruba paylaşılan bir klasör için izin vermek istiyorsanız, Ekle'yi tıklatın. Kullanıcı, Bilgisayar veya Grup Seç iletişim kutusunda, kullanıcı veya grup adını bulun veya yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  • Paylaşılan klasöre olan erişimi iptal etmek için, Kaldır'ı tıklatın.

  • Kullanıcı veya grup için ayrı izinler ayarlamak üzere, Grup veya kullanıcı için izinler kutusunda İzin Ver veya İzin Verme'yi seçin.

 6. Yerel olarak veya Uzak Masaüstü Hizmetleri'ni kullanarak oturum açan kullanıcılar için geçerli olan dosya ve klasör izinlerini ayarlamak üzere, Güvenlik sekmesini tıklatın ve uygun izinleri ayarlayın.

Komut satırı kullanarak bir kullanıcının dosya izinlerini belirlemek için:
 1. Yükseltilmiş bir Komut İstemi penceresi açmak için, Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ın üzerine gelin, Donatılar'ı tıklatın, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve sonra da Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.

 2. Kullanıcı Hesabı Denetimi iletişim kutusu görüntülenirse, görüntülenen eylemin istediğiniz eylem olduğunu doğrulayın ve ardından Evet'i tıklatın.

 3. Bir kullanıcı veya grup için ayrı izinler ayarlamak için, aşağıdakini yazın:

  cacls /G <user:permission>

  Örneğin, 002.jpg adlı bir dosyada Monica kullanıcı adlı bir kullanıcı için Yazma izinlerini belirlemek için, aşağıdakini yazın:

  cacls 002.jpg /G Monica:w
 4. Paylaşılan klasöre olan erişimi iptal etmek için, aşağıdakini yazın:

  cacls /R <user>

  Örneğin, Monica kullanıcı adlı bir kullanıcının paylaşılan klasöre olan erişimini iptal etmek için, aşağıdakini yazın:

  Cacls /R Monica

Değer Açıklama

cacls

Dosyaların erişim denetim listelerini (ACL) görüntüler veya değiştirir.

/R

Belirtilen kullanıcının erişim haklarını iptal eder.

/G

Belirtilen kullanıcıya erişim hakları verir.

<user>

Bu, erişim hakları ayarlanan kullanıcı veya gruptur.

<permission>

Bu, kullanıcıya verilen izindir. Bu izin aşağıdakilerden biri olabilir:

 • N (Yok)

 • W (Yazma)

 • C (Değiştirme)

 • F (Tam denetim)