Kullanıcı oturum açma komut dosyaları atamak için

 1. Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi'ni açın.

 2. Konsol ağacından Komut Dosyaları (Oturum Açma/Kapatma)'yı tıklatın. Yolu şudur: Kullanıcı Yapılandırması\Windows Ayarları\Komut Dosyaları (Oturum açma/Oturum kapatma).

 3. Sonuçlar bölmesinde Oturum Aç'ı çift tıklatın.

 4. Oturum Açma Özellikleri iletişim kutusunda, Ekle düğmesini tıklatın.

 5. Komut Dosyası Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakileri yapın:

  • Komut Dosyası Adı'nda komut dosyasının yolunu yazın veya komut dosyasını etki alanı denetleyicisinin Netlogon paylaştırılmış klasöründe aramak için Gözat'ı tıklatın.

  • İstediğiniz parametreleri, komut satırında yazdığınız şekilde Komut Dosyası Parametreleri'ne yazın. Örneğin, komut dosyası //logo (görüntülenecek başlık) ve //I (etkileşimli mod) parametrelerini içeriyorsa //logo //I yazın.

 6. Oturum Açma Özellikleri iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz seçenekleri belirtin:

  • <Grup İlkesi nesnesi> için Oturum Açma Komut Dosyaları: Seçilen Grup İlkesi nesnesine (GPO) atanmış olan tüm komut dosyalarını listeler. Birden fazla komut dosyası atarsanız, komut dosyaları sizin belirttiğiniz sırayla işlenir. Bir komut dosyasını listede daha yukarı taşımak için, dosyayı tıklattıktan sonra Yukarı’yı tıklatın. Bir komut dosyasını listede daha aşağı taşımak için, dosyayı tıklattıktan sonra Aşağı’yı tıklatın.

  • Ekle: Kullanılacak herhangi bir ek komut dosyasını belirtebileceğiniz Komut Dosyası Ekle iletişim kutusunu açar.

  • Düzenle: Ad ve parametreler gibi komut dosyası bilgileri üzerinde değişiklik yapabileceğiniz Komut dosyasını düzenle iletişim kutusunu açar.

  • Kaldır: Seçili komut dosyasını Oturum Açma Komut Dosyaları listesinden kaldırır.

  • Dosyaları Göster: Seçilen GPO'da depolanan komut dosyalarını görüntüler.

Dikkat edilecek diğer noktalar

 • Bu yordamı tamamlamak için, bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izniniz olmalıdır. Varsayılan olarak, Domain Administrators güvenlik grubu, Enterprise Administrators güvenlik grubu ve Group Policy Creator Owners güvenlik grubunun bir GPO'yu düzenlemek üzere Ayarları düzenle izni vardır.

 • Oturum açma komut dosyalarını eşzamanlı çalışacak biçimde ayarlamak, oturum açma işleminin yavaş çalışmasına neden olabilir.

 • Oturum açma komut dosyaları Yönetici olarak değil, Kullanıcı olarak çalıştırılır ve hakları buna göre sınırlıdır.

 • Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi ve Sonuç İlke Kümesi ek bileşeni, Windows Server 2008 R2 ve Windows 7'nin bazı sürümlerinde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139815. (Bu sayfa İngilizce içeriğe sahip olabilir.)

Ek başvurular