Bir sitedeki uygulamaların listesini yönetmek için Uygulamalar özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz. Filtre kutusuna arama ölçütlerini yazarak listeyi arayın, arama yapılacak alanı seçmek için Git listesini genişletin ve Git'i tıklatın veya ENTER tuşuna basın. Arama ölçütlerini kaldırmak için Tümünü Göster'i tıklatın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Sanal Yol

Uygulamaya erişmek için URL'de kullanılan sanal yolu görüntüler.

Fiziksel Yol

Uygulamanın içeriğini barındıran dizinin fiziksel yolunu görüntüler.

Site

Uygulamanın ait olduğu siteyi görüntüler.

Uygulama Havuzu

Uygulamanın içinde çalıştığı uygulama havuzunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, sunucuya bağlanıldığında kullanılabilecek eylemler açıklanmaktadır.

Bir siteye bağlandığınız ve Sanal Dizinler sayfasında bir uygulama seçtiğiniz zaman, kullanılabilecek eylemler Gözat ve Sanal Dizinleri Görüntüle'dir.

Öğe AdıAçıklama

Uygulama Ekle

Uygulama ekleyebileceğiniz Uygulama Ekle iletişim kutusunu açar.

Uygulama Varsayılanlarını Ayarla

Tüm uygulamalara uygulanacak varsayılan ayarları yapılandırabileceğiniz Uygulama Varsayılanları iletişim kutusunu açar.

Uygulama Havuzunu Değiştir

Seçilen uygulamanın ait olduğu uygulama havuzunu değiştirebileceğiniz Uygulama Havuzu Seç iletişim kutusunu açar. Bu eylem, uygulama havuzundaki uygulamaları görüntülediğiniz zaman görüntülenen Uygulamalar sayfasında tek kullanılabilir eylemdir. Bu eylem, bir sitedeki uygulamaları görüntülediğiniz zaman görüntülenen Uygulamalar sayfasında kullanılamaz durumdadır.

Araştır

Seçilen uygulama için kök sanal dizinle eşleşen fiziksel dizini (Windows Gezgini'nde) açar.

İzinleri Düzenle

Seçilen uygulama için kök sanal dizinle eşleşen fiziksel dizin için Windows Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Gözat

Seçilen uygulamayı Internet tarayıcısında açar.

Temel Ayarlar

Seçilen uygulama oluşturulurken belirtilmiş olan ayarları düzenleyebileceğiniz Uygulamayı Düzenle iletişim kutusunu açar.

Gelişmiş Ayarlar

Seçili uygulama için gelişmiş ayarları yapılandırabileceğiniz Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açar.

Sanal Dizinleri Görüntüle:

Seçili uygulamaya ait sanal dizinleri görüntüleyebileceğiniz Sanal Dizinler özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler