Sunucu veya site düzeyinde günlük özelliklerini yapılandırmak ve günlük ayarlarını yapılandırmak için FTP Günlüğü özellik sayfasını kullanaın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Günlük dosyası kapsamı

FTP sunucusunun tamamı için tek bir günlük dosyası kullanılacağını ya da site bazında ayrı günlük dosyaları kullanılacağını belirtir. Seçenekler şunlardır:

Sunucu- FTP sunucusunun tamamı için tek bir günlük dosyası kullanacağınızı belirtir.

Site - Her FTP sitesi için ayrı günlük dosyası kullanacağınızı belirtir.

Not

Günlük ayrıştırma yardımcı programları kullanıyorsanız sunucunuz için tek bir günlük dosyası kullanma yararlı olabilir, ancak bu seçenek FTP sunucusunun performansını etkileyen büyük günlük dosyaları oluşturabilir.

W3C Alanları Seç

Günlüğe Yazılacak Bilgi iletişim kutusunu görüntüler.

Not

FTP sunucusunun bu sürümü yalnızca W3C Genişletilmiş Günlük Dosyası Biçimi'ni destekler.

Dizin

Günlük dosyalarının depolanacağı taban klasörü belirtir.

Not

Site bazında ayrı günlük dosyaları kullandığınızda, taban klasörün sonuna hizmet adı ve sitenin benzersiz kimliği eklenir. Örneğin, şu tanımlayıcılar eklenebilir: FTPSNC1 veya FTPSNC2.

Kodlama

Günlük dosyalarının dosya kodlamasını belirtir. Seçenekler şunlardır:

UTF8 - Tek bir dizede tek ve çok baytlı karakterlerin kullanılmasını sağlar.

ANSI - Bir dizede yalnızca tek baytlı karakterlerin kullanılmasını sağlar.

Not

UTF8 ile kodlanmış günlük dosyaları metin tabanlı girişleri İngilizce dışında bir dilde okumanızı sağlar. Ek olarak, FTP sunucunuz URL'leri sunucunun varsayılan kod sayfasının desteklediğinden farklı bir dil sunuyorsa, günlük içeriği için UTF-8 kodlamasını etkinleştirmelisiniz.

Zamanlama

Sabit bir zaman aralığına göre yeni günlük dosyaları oluşturulacağını belirtir. Seçenekler şunlardır:

  • Saatlik: Her saatte yeni bir günlük dosyası oluşturur.

  • Günlük: Her gün yeni bir günlük dosyası oluşturur.

  • Haftalık: Her hafta yeni bir günlük dosyası oluşturur.

  • Aylık: Her ay yeni bir günlük dosyası oluşturur.

En büyük dosya boyutu (bayt olarak)

Dosya boyutu En Büyük Dosya Boyutu kutusuna girilen en büyük dosya boyutunu aştığında yeni bir günlük dosyası oluşturulup oluşturulmayacağını belirtir.

Yeni günlük dosyaları oluşturma

Yeni bir dosya oluşturmadan geçerli günlük dosyasını kullanacağınızı belirtir. Bu seçenek seçildiğinde geçerli günlük dosyasının boyutu sınırsız olarak ayarlanır.

Not

Günlük ayrıştırma yardımcı programları kullanıyorsanız siteniz için tek bir günlük dosyası kullanma yararlı olabilir, ancak bu seçenek FTP sunucusunun performansını etkileyen büyük günlük dosyaları oluşturabilir.

Dosya adlandırma ve aktarma için yerel zamanı kullanın

Bir günlük dosyasından diğerine geçilirken Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) yerine yerel saat diliminin temel alınacağını belirtir (Zamanlama seçeneği kullanılıyorsa). Varsayılan olarak günlük dosyaları yerel saat diliminde gece yarısı yerine UTC'ye göre gece yarısı değiştirilir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Uygula

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Devre Dışı Bırak

Özelliği devre dışı bırakır.

Günlükleri Görüntüle

Günlük dosyası dizinini açar.


İçindekiler