Başarısız isteklerde izleme kurallarının listesini yönetmek için Başarısız İstek İzleme Kuralları özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Yol

Başarısız isteklerde izleme kuralı tarafından izlenen URL'yi görüntüler. URL en çok bir joker karakter içerebilir ve başarısız istek tanımının ayarlandığı dizinde yerel olarak bulunması gerekir. Örneğin, *.aspx ve ind* joker karakter desenlerinin tümü www.contoso.com/index.aspx URL'siyle eşleştirilir.

İlişkili Sağlayıcılar

Başarısız istekler için izleme kuralıyla ilişkilendirilmiş izleme sağlayıcılarını görüntüler. Sağlayıcı izleme için işlevsel alanı tanımlar. Örnek olarak, *.aspx istekleri de içinde olmak üzere yönetilen koda giriş ve çıkış sırasındaki geçişleri izleyen ASP.NET izleme sağlayıcısı verilebilir.

Durum Kodları

Başarısız isteklerde izleme kuralı tarafından izlenen HTTP durum kodları ve alt durum kodu bileşimlerini görüntüler. Bu listede, birbirinden virgülle ayrılmış birden çok durum kodu bulunabilir.

Geçen Süre

İsteğin sürmesi gereken zaman üst sınırını saniye cinsinden görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

Başarısız istekleri izleme kuralı ekleyebileceğiniz Başarısız İstek İzleme Kuralı Ekle sihirbazını açar.

Düzenle

Seçili başarısız istek izleme kuralını düzenleyebileceğiniz Başarısız İstek İzleme Kuralını Düzenle sihirbazını açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Site İzlemeyi Düzenle

Web sitesinin başarısız istek izleme ayarlarını etkinleştirip yapılandırabileceğiniz Web Sitesi Başarısız İstek İzleme Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar. Bu eylem ancak bir sunucuya bağlanıp belirli bir site seçtiğinizde kullanılabilir.

İzleme Günlüklerini Görüntüle

İzleme günlüğü dosyasının dizinini açar. Bu eylem bir sunucuya bağlandığınız zaman kullanılabilir.

Devralınmış Değere Döndür

Özelliği sıfırlayarak bir üst yapılandırmadaki ayarları devralmasını sağlar. Bu özellik için, listeden öğeler dahil, yerel yapılandırma ayarlarını siler. Bu eylem sunucu düzeyinde kullanılamaz.

Sıralı Liste Görüntüle

Listeyi yapılandırma sırasıyla görüntüler. Sıralı liste biçimini seçtiğiniz zaman, yalnızca, listedeki öğeleri aşağıya veya yukarıya taşıyabilirsiniz. Sırasız liste biçimini seçmediğiniz sürece, diğer eylemler Eylemler bölmesinde görünmez.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bu eylem ancak öğeler sıralı liste biçiminde görüntülenirken kullanılabilir.

Not

Listedeki öğeler bir alt düzeyde yeniden sıralandığı zaman, liste yeniden sıralandıktan sonra alt düzey üst düzeyden ayar devralmaz (üst düzeyde listeye eklenen veya listeden çıkarılan öğeler dahil). Bir üst düzeyden ayar devralmak isterseniz, Eylemler bölmesindeki Devralınmış Değere Döndür eylemini kullanarak alt düzeydeki tüm değişiklikleri geriye döndürmeniz gerekir.

Sırasız Liste Görüntüle

Listeyi sırasız biçimde görüntüler. Sırasız liste biçimini seçtiğiniz zaman, listedeki öğeleri sıralayıp gruplandırabilir ve Eylemler bölmesindeki eylemleri uygulayabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler