Web sunucusuna yapılan istekleri işleyen yönetilen modülleri eklemek veya düzenlemek için Yönetilen Modül Ekle ve Yönetilen Modülü Düzenle iletişim kutularını kullanın. IIS, isteklerin parçalarını işleyecek çeşitli yönetilen modüller içerir; bunların bir örneği, Formlar kimlik doğrulaması kullanan uygulamalarda kullanıcıların kimlik doğrulamasını yapan FormsAuthentication modülüdür.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Ad

Yönetilen modül için bir kolay ad yazın.

Tür

Modül için yönetilen türü seçin veya yazın; örneğin System.Web.Security.FormsAuthentication.

Yönetilen modül eklerken, sınıfın ait olduğu birleştirmenin, Web.config dosyasında system.web/compilation bölümüne kaydedildiğinden emin olun. Bu yapılmadıysa, yönetilen modülün birleştirmeyle ilgili sınıf adını yazmanız gerekir. Sınıf App_Code veya bin dizini içinde tanımlıysa yalnızca sınıf adını belirtebilirsiniz.

Yalnızca ASP.NET uygulamalarına veya yönetilen işleyicilere yapılan istekler için çağır

Yönetilen modülün yalnızca ASP.NET uygulamalarına veya yönetilen işleyicilere yapılan istekleri işlemesini istiyorsanız bu onay kutusunu işaretleyin. Bu seçeneği seçtiğinizde, HTML dosyaları gibi diğer içerik türlerine yönelik isteklerde modül başlatılmaz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler