Uygulama havuzunu oluşturmak veya düzenlemek için Uygulama Havuzu Ekle ve Uygulama Havuzunu Düzenle iletişim kutularını kullanın. Uygulama havuzu bir çalışan işlem veya bir dizi çalışan işlem tarafından hizmet verilen bir veya birden çok URL grubudur. Uygulama havuzları içerdikleri uygulamalara sınırlamalar getirirler ve bu sınırlamalar bir uygulama havuzundaki uygulamaların diğer bir uygulama havuzundaki uygulamaları etkilemesini önler.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Ad

Uygulama havuzunuz için benzersiz, kolay bir ad yazın. Daha sonra uygulama havuzunu kolayca tanımlayabilmek ve uygulamalarının uygulama havuzuna atanmasını basitleştirmek için bu adı kullanabilirsiniz.

Not

Uygulama havuzunun adını Uygulama Havuzunu Düzenle iletişim kutusundan değiştiremezsiniz. Uygulama havuzunu yeniden adlandırmak için Uygulama Havuzları özellik sayfasında bulunan Eylemler bölmesindeki Yeniden Adlandır eylemini kullanın.

.NET Framework sürümü

Bu uygulama havuzunun yükleyeceği .NET Framework sürümünü seçin. Bu uygulama havuzuna atamak istediğiniz uygulamalar yönetilen kod içermiyorsa, listede Yönetilen Kod Yok seçeneğini belirtin.

Uygulama havuzu .NET Framework'ün tek bir sürümünü yükleyebilir; uygulama havuzundaki tüm uygulamaların aynı sürümü kullanması gerekir.

Not

.NET Framework sürümü olarak 1.1'i seçerseniz, Yönetilen ardışık düzen modu listesi devre dışı kalır. Ek olarak, IIS 7 programını 64-bit Windows üzerinde çalıştırıyorsanız ve .NET Framework sürüm 1.1'i yüklediyseniz, bir uygulama havuzu eklediğinizde veya düzenlediğinizde .NET Framework Sürümü listesinde değer görünmez. Bu, .NET Framework sürüm 1.1'in Framework dizini altına yüklendiği halde, 64-bit Windows'da IIS'in değerleri Framework64 dizininden okumasından kaynaklanır. Doğrudan yapılandırma dosyasında veya Appcmd.exe gibi bir araç kullanarak uygulama havuzu için managedRuntimeVersion özniteliğini v1.1 olarak ayarlamanız gerekir.

Yönetilen ardışık düzen modu

IIS'in yönetilen içerik isteklerini nasıl işleyeceğini belirtmek için listede aşağıdaki değerlerden birini seçin:

  • Tümleşik - IIS yönetilen içerik isteklerini tümleşik IIS ve ASP.NET istek işleme ardışık düzeniyle işler.

  • Klasik - IIS yönetilen içerik isteklerini ayrı IIS ve ASP.NET istek işleme ardışık düzenleriyle işler. Bu modu yalnızca uygulama havuzundaki uygulamalar Tümleşik modda çalışamadığı zaman kullanın.

Uygulama havuzunu hemen başlat

Windows İşlem Etkinleştirme Hizmeti (WAS) her başlatıldığında uygulama havuzunun da başlatılmasını etkinleştirmek için bu seçeneği belirtin. Otomatik başlatmayı devre dışı bırakırsanız, uygulama havuzunu el ile başlatmanız gerekir; bunu yapmazsanız, uygulama havuzundaki uygulamalara yapılan istekler HTTP 503-Hizmet Kullanılamıyor hatasını döndürür.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler