Web sunucusundaki sitelerin listesini yönetmek için Siteler özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz. Filtre kutusuna arama ölçütlerini yazarak listeyi arayın, arama yapılacak alanı seçmek için Git listesini genişletin ve Git'i tıklatın veya ENTER tuşuna basın. Arama ölçütlerini kaldırmak için Tümünü Göster'i tıklatın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Sitenin benzersiz adını görüntüler.

Kimlik

Sitenin benzersiz kimliğini görüntüler.

Durum

Sitenin başlatılıp başlatılmadığını veya site bir sorundan dolayı başlatılamıyorsa hata bilgilerini görüntüler. Site birden fazla protokol kullanıyorsa, durum her protokol için ayrı ayrı görüntülenir ve arkasından, parantez içinde protokol belirtilir. Örneğin, HTTP veya HTTPS protokolü kullanan bir site başlatıldığı zaman Başlatıldı (http) iletisini görüntüler.

Bağlama

Site için bağlayıcıyı veya bağlayıcıları görüntüler.

Yol

Sitenin içeriğini barındıran dizinin fiziksel yolunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Aşağıdaki tabloda açıklanan eylemlerden bazıları yalnızca sitenin HTTP veya HTTPS bağlayıcısı olması durumunda kullanılabilir. Bu eylemler Web Sitesini Yönet altındaki Eylemler bölmesinde görünür.

Öğe AdıAçıklama

Web Sitesi Ekle

İletişim için HTTP veya HTTPS protokollerini kullanan bir Web sitesi ekleyebileceğiniz Web Sitesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Web Sitesi Varsayılanlarını Ayarla

Web sunucusuna eklediğiniz tüm Web sitelerine uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayabildiğiniz Web Sitesi Varsayılanları iletişim kutusunu açar.

Bağlayıcılar

Site bağlayıcıları ekleyip düzenleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz Site Bağlayıcıları iletişim kutusunu açar.

Temel Ayarlar

Seçili site oluşturulurken belirtilmiş olan ayarları düzenleyebileceğiniz Siteyi Düzenle iletişim kutusunu açar.

Not

Bağlayıcıları Siteyi Düzenle iletişim kutusundan düzenleyemezsiniz. Site bağlayıcılarının düzenlenmesi için, bağlayıcılar iletişim kutusunu açar.

Araştır

Sitenin fiziksel dizinini (Windows Gezgini'nde) açar.

İzinleri Düzenle

Seçili site kök uygulamasının kök sanal diziniyle eşleşen fiziksel dizinin Windows Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Yeniden Adlandır

Seçili sitenin Ad alanını etkinleştirerek siteyi yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Uygulamaları Görüntüle

Siteye ait uygulamaları görüntüleyebileceğiniz Uygulamalar özellik sayfasını açar.

Sanal Dizinleri Görüntüle:

Sitenin kök uygulamasına ait sanal dizinleri görüntüleyebileceğiniz Sanal Dizinler özellik sayfasını açar.

Yeniden Başlat

Seçili siteyi durdurur ve yeniden başlatır. Sitenin yeniden başlatılması, yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar sitenin geçici olarak kullanılamamasına neden olur.

Başlat

Seçili siteyi başlatır.

Durdur

Seçili siteyi durdurur. Sitenin durdurulması, sitenin başlatılana kadar kullanılamamasına neden olur.

Gözat

Seçilen siteyi Internet tarayıcısında açar. Sitenin birden fazla bağlayıcısı varsa, tarayıcıda birden fazla bağlantı görünür.

Gelişmiş Ayarlar

Seçili site için gelişmiş ayarları yapılandırabileceğiniz Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açar.

Başarısız İstek İzleme

Seçili site için başarısız istek izlemeyi etkinleştirip ilgili ayarları yapılandırabileceğiniz Web Sitesi Başarısız İstek İzleme Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Sınırlar

Seçili site için bant genişliğini ve bağlantı sınırlarını yapılandırabileceğiniz Web Sitesi Sınırlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler