Ortam değişkenleri, dosya adı veya yolu gibi bilgileri bulunduran dizelerdir. Bu değişkenler, bilgisayardaki çeşitli programların davranışını denetler.

Bir FastCGI uygulamasını eklediğinizde veya düzenlediğinizde, uygulama özellikleri için değer tanımlayabilirsiniz. Örneğin, ortam değişkenleri için değer tanımlayabilirsiniz. Bu ortam değişkenleri bir FastCGI işleminin başlatılması sırasında FastCGI modülü tarafından ayarlanır. Ortam değişkenleri yalnızca FastCGI işlemi için ayarlanır ve söz konusu bilgisayarda çalışan diğer hiçbir işlem tarafından görülmez. Ortam Değişkenleri özelliğini Ortam Değişkenleri Koleksiyonu Düzenleyici iletişim kutusunu açmak için ayarladığınızda, Gözat () düğmesini tıklatın. Bu, FastCGI yürütülebiliri içinde ayarlanacak olan isteğe bağlı ortam değişkenlerini belirtmenize olanak tanır. Sağlanan değişken adlarından herhangi biri var olan sunucu değişkenleri ile çakışırsa, bu özellikte belirtilenler kullanılır.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Üyeler

Ortam değişkenleri koleksiyonundaki üyelerin listesini içerir. Her üye için bir ad değer çifti bulunur. Bir üye eklemek için Ad Özellikleri bölmesinde bir ad ve değer yazın, ardından Ekle’yi tıklatın. Bir üyeyi listeden çıkarmak için listede üyeyi vurgulayın, ardından Kaldır'ı tıklatın. Bu üyelerin ApplicationHost.config dosyasında depolanma sırasını değiştirmek için Yukarı ve Aşağı oklarını kullanın. Her ad değer çifti benzersiz olduğundan; sıralama, işlevselliği etkilemez.

Ad

Üye için benzersiz bir ad yazın.

Değer

Üye için bir değer yazın. Bu bilgiler, karşılık gelen adla birlikte ApplicationHost.config dosyasında depolanır.

Simgeleri sırala

Ad değer koleksiyon çiftlerini kategoriye ve özellik sayfalarına göre veya alfabetik olarak sıralamak için bu simgeleri kullanın.


İçindekiler