Windows Vista® ve Windows Server® 2008 sistemlerdeki Web sunucunuzda sitelerin ve uygulamaların IIS Yöneticisi özelliklerinin temsil durumunu yapılandırmak için Özellik Temsili özellik sayfasını kullanın. IIS Yöneticisi programında bir özelliğin temsil durumunu yapılandırdığınızda, IIS 7 için sunucu düzeyinde yapılandırma dosyalarında (ApplicationHost.config ve root Web.config) özellikle ilgili yapılandırma bölümünün kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirtirsiniz. Özelliği kilitlediğinizde, bu özelliğin yapılandırması yalnızca sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasından okunabilir ve bu dosyaya yazılabilir. Öte yandan, yapılandırmanın sitenizdeki veya uygulamanızdaki Web.config dosyası gibi düşük düzeyli yapılandırma dosyalarından da okunabilmesini ve bu dosyalara yazılabilmesini istiyorsanız, özelliğin kilidini açabilirsiniz.

Not

IIS Yöneticisi programındaki özelliklerin temsil durumunu yapılandırırken, yalnızca yapılandırma bölümlerini ve yapılandırma dosyalarında ayarları yapılabilen ilgili düzeyleri denetleyebilirsiniz.

Herhangi bir özelliğin veya tüm özelliklerin yapılandırma ayarlarını okumak ve kaydetmek için Web.config dosyalarını kullanarak sitelerinizde ve uygulamalarınızda yapılandırmayı bir bilgisayardan diğerine kolayca kopyalayabilirsiniz. Örneğin, geliştirme veya sınama bilgisayarında bir uygulama geliştirebilir ve bu uygulamadaki bazı özelliklerin Web.config dosyasına yazılmasını belirtebilirsiniz. Bu, uygulamanın tüm içeriğini, yapılandırma dosyasıyla birlikte, kolayca paketlemenize ve başka bir bilgisayara aktarmanıza olanak tanır.

Önemli

Üretim ortamı için bir site veya uygulama geliştirdiyseniz, üretim bilgisayarında yönetici olan birine sitenin veya uygulamanın Web.config dosyasında yapılandırdığınız özelliklerle ilgili olarak kilitlerin üretim ortamında açılıp açılamayacağını sormanız gerekir. Web.config dosyasında yapılandırdığınız özellik üretim ortamında kilitlenirse, seçtiğiniz yapılandırma geçersiz olacağından çalıştırma zamanı hatalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Windows Server 2008 işletim sisteminde Özellik Temsili, IIS Yöneticisi Kullanıcılar ve IIS Yönetici İzinleri özellikleriyle birlikte, yönetici olmayan kullanıcıların sitelerinde veya uygulamalarında IIS Yöneticisi kullanarak, temsilci atanmış özellikleri görüntülemesine ve yapılandırmasına olanak sağlar. Özelliğin temsil durumu, kullanıcıların özelliği kendi sitelerinde ve uygulamalarında yapılandırıp yapılandıramayacaklarını belirler. Örneğin, kullanıcıların veri bağlantı dizelerini yapılandırabilmelerini istiyorsanız, Özelliğe Temsilci Atama sayfasındaki listede Bağlantı Dizeleri'ni seçin ve Eylemler bölmesinde veya sağ tıklatma menüsünde Okuma/Yazma'yı tıklatın.

Özelliğe Temsilci Atama sayfası Web sunucusundaki tüm siteleri ve uygulamaları etkiler. Sunucu düzeyinde yapılandırdığınız Özelliğe Temsilci Atama ayarları sunucudaki tüm siteleri kapsar; site düzeyinde yapılandırdığınız ayarlar, o sitedeki tüm uygulamaları kapsar. Belirli bir site veya uygulamadaki özelliklerin temsil durumlarını yapılandırmak istiyorsanız, Özel Özelliğe Temsilci Atama ve Özel Uygulamaya Temsilci Atama sayfalarını kullanın.

Dikkat

Özelliklerin temsil durumlarını yapılandırdıysanız ve bu durumları daha sonra değiştirmek istiyorsanız, değişikliklerin bu özellikleri daha düşük düzeylerde nasıl etkileyeceğini anladığınızdan emin olmak için, yapılandırmada bu özelliklerin temsilci atamalarının daha düşük düzeylerde nasıl yapıldığını incelemeniz gerekir. Örneğin daha önce bir özelliği sitelerde Salt Okuma seçeneğiyle yapılandırdıysanız ve site düzeyinde bir kullanıcı özelliğin temsilini kaldırarak daha sınırlayıcı bir ayar yapılandırıldıysa, özelliği bir üst düzeyde Okuma/Yazma seçeneğiyle yapılandırarak, kullanıcının ayarladığı durumu yanlışlıkla değiştirebilirsiniz. En iyi uygulama, üretim ortamında değişiklik yapmadan önce, temsil durumlarındaki değişikliklerin ortamınızı nasıl etkilediğini sınamak için bir sınama bilgisayarı kullanmanız olacaktır.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

IIS Yöneticisi programındaki kullanıcı arabirimi özelliğinin adını görüntüler. Özelliği seçin ve sonra Eylemler bölmesinde veya sağ tıklatma menüsünde istediğiniz teslim durumunu tıklatın.

Temsil

UI özelliğinin daha düşük düzeylerde temsil durumunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, IIS Yöneticisi programındaki IIS 7 özellikleri için kullanılabilen temsil seçenekleri ve bu temsil seçeneklerinin yapılandırma dosyaları ve kullanıcı arabirimi (UI) üzerindeki etkileri açıklanır. Bu özellikler yapılandırmaya dayalı özelliklerdir. IIS Yöneticisi programını üçüncü taraf özellikleri içerecek biçimde genişletirseniz, temsil durumlarınız, kullanıcının belirlediği temsil durumlarıysa, bu tablodakinden farklı olabilir. Buna ek olarak, Özelliğe Temsilci Atama sayfasında yapılandırdığınız tek tek özellikler protokole özgü olup, tüm sitelere ve uygulamalara uygulanamayabilir.

Temsil SeçeneğiWindows Vista işletim sistemleri için açıklamaWindows Server 2008 işletim sistemleri için açıklama

Okuma/Yazma

Özellik için Okuma/Yazma'yı seçerseniz, bu özelliğin ilgili yapılandırma bölümlerinin kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında açarsınız. Bunun ardından, bu özelliğin yapılandırmasındaki değişiklikler sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunur ve bu dosyalara yazılır.

Özellik için Okuma/Yazma'yı seçerseniz, bu özelliğin ilgili yapılandırma bölümlerinin kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında açarsınız. Bunun ardından, bu özelliğin yapılandırmasındaki değişiklikler sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunur ve bu dosyalara yazılır.

Buna ek olarak, özelliği Okuma/Yazma seçeneğiyle yapılandırdığınızda, yönetici olmayan kullanıcılar, bağlanmalarına izin verilen sitelerin veya uygulamaların IIS Yöneticisi programında özelliği görüntüleyebilir ve yapılandırabilirler.

Salt Okuma

Özellik için Salt Okuma'yı seçerseniz, bu özelliğin ilgili yapılandırma bölümlerini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma, sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarına yazılamaz.

Not

Özelliğin yapılandırma ayarlarını Web.config dosyasında belirlerseniz ancak özellik için Salt Okuma seçildiyse, özelliği site veya uygulama düzeyinde yapılandırmayı denediğinizde hata alırsınız; sitelerinizde ve uygulamalarınızda da çalıştırma zamanı hataları görüntülenir.

Özellik için Salt Okuma'yı seçerseniz, bu özelliğin ilgili yapılandırma bölümlerini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma, sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarına yazılamaz.

Ek olarak, yönetici olmayan kullanıcılar özelliği kendi siteleri veya uygulamalarının IIS Yöneticisi programında yapılandıramazlar; ancak, özelliğin sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında nasıl yapılandırıldığına bakmak için özelliği IIS Yöneticisi programında salt okunur görüntüleyebilirler.

Not

Özelliğin yapılandırma ayarlarını Web.config dosyasında belirlerseniz ancak özellik için Salt Okuma seçildiyse, özelliği site veya uygulama düzeyinde yapılandırmayı denediğinizde hata alırsınız; sitelerinizde ve uygulamalarınızda da çalıştırma zamanı hataları görüntülenir.

Temsilci Atanmadı

Özellik için Temsilci Atanmadı'yı seçerseniz, bu özelliği ilgili yapılandırma bölümlerinin kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma, sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunamaz ve bu dosyalara yazılamaz.

Özellik için Temsilci Atanmadı'yı seçerseniz, bu özelliği ilgili yapılandırma bölümlerinin kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma, sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunamaz ve bu dosyalara yazılamaz.

Ek olarak, yönetici olmayan kullanıcılar özelliği IIS Yöneticisi programında görüntüleyemezler ve özelliği site ve uygulama düzeylerinde yapılandıramazlar.

Devralınana Sıfırla

Özellik için Devralınmış Değere Sıfırla'yı seçerseniz, özellik, bir üst düzeyde ayarlanan teslim durumunu devralır.

Özellik için Devralınmış Değere Sıfırla'yı seçerseniz, özellik, bir üst düzeyde ayarlanan teslim durumunu devralır.

Yapılandırma Okunur/Yazılır

Özellik için Yapılandırmayı Okuma/Yazma'yı seçerseniz, bu özelliğin yapılandırma bölümünün (bölümlerinin) kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında açarsınız. Bunun ardından, bu özelliğin yapılandırmasındaki değişiklikler sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunur ve bu dosyalara yazılır. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özelliklerde kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Özellik için Yapılandırmayı Okuma/Yazma'yı seçerseniz, bu özelliğin yapılandırma bölümünün (bölümlerinin) kilidini, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında açarsınız. Bunun ardından, bu özelliğin yapılandırmasındaki değişiklikler sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarından okunur ve bu dosyalara yazılır. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özelliklerde kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Yapılandırmayı Salt Okuma

Özellik için Yapılandırmayı Salt Okuma'yı seçerseniz, bu özelliğin yapılandırma bölümünü (bölümlerini), sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarına yazılamaz, ancak, uygulama veritabanına yazmaya devam edebilir. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özelliklerde kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Özellik için Yapılandırmayı Salt Okuma'yı seçerseniz, bu özelliğin yapılandırma bölümünü (bölümlerini), sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasında kilitlersiniz. Yapılandırma sitelerdeki veya uygulamalardaki Web.config dosyalarına yazılamaz, ancak, uygulama veritabanına yazmaya devam edebilir. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özelliklerde kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Tüm Temsil Durumunu Sıfırla

Tüm özelliklerin temsil durumlarını bir üst düzeyde ayarlanan durumlara sıfırlar. Sunucu düzeyinde, temsil durumlarını, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasındaki overrideModeDefault ayarlarında belirtilen durumlara ayarlar.

Tüm özelliklerin temsil durumlarını bir üst düzeyde ayarlanan durumlara sıfırlar. Sunucu düzeyinde, temsil durumlarını, sunucu düzeyinde yapılandırma dosyasındaki overrideModeDefault ayarlarında belirtilen durumlara ayarlar.

Özel Siteye Temsilci Atama veya Özel Uygulamaya Temsilci Atama

Kullanılamaz.

Belirli bir site veya uygulama için özel temsil durumları yapılandırabileceğiniz Özel Özelliğe Temsilci Atama özellik sayfasını veya Özel Uygulamaya Temsilci Atama özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler