Yönetilen kod uygulamalar tarafından genellik olarak kullanılan bağlantı dizelerinin listesini yönetmek için Bağlantı Dizeleri özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Bağlantı dizesinin adını görüntüler.

Bağlantı Dizesi

Bağlantı dizesi ayrıntılarını görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

SQL veya özel bağlantı dizesi yapılandırabileceğiniz Bağlantı Dizesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili bağlantı dizesini düzenleyebileceğiniz Bağlantı Dizesini Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler