İstek filtreleme modülünün her zaman erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği sorgu dizelerinin listesini oluşturmak için Sorgu Dizeleri sayfasını kullanın. “%3b”, SQL ekleme denemelerini yakalamak için kullanılan bir sorgu dizesi örneğidir.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Sorgu Dizesi

İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği ya da erişimi reddedeceği sorgu dizesini görüntüler.

Eylem

Sorgu dizesinin Her zaman izin ver veya Reddet değeri alan durumunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Sorgu Dizesine İzin Ver

İstek filtreleme hizmetinin her zaman için izin vereceği bir sorgu dizesi eklemenize olanak tanıyan Sorgu Dizesine İzin Ver iletişim kutusunu açar.

Sorgu Dizesini Reddet

İstek filtreleme hizmetinin reddedeceği bir sorgu dizesi eklemenize olanak tanıyan Sorgu Dizesini Reddet iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler