FTP istemcilerinin içeriğinize erişim kazanmak için kullanabilecekleri kimlik doğrulama yöntemlerini yapılandırmak için FTP Kimlik Doğrulaması özellik sayfasını kullanın. Uygun sütun başlığını tıklatarak bu listeyi ada, duruma veya türe göre sıralayabilirsiniz. Ayrıca, Gruplandır açılan listesini kullanarak, kimlik doğrulama özelliklerini türe veya duruma göre gruplandırabilirsiniz.

Varsayılan olarak, hiçbir kimlik doğrulama yöntemi etkinleştirilmez; FTP kullanıcılarının içeriğinize erişmesine izin vermek istiyorsanız bir kimlik doğrulama yöntemini etkinleştirmeniz gerekir. İki tür kimlik doğrulama yöntemi vardır: Yerleşik ve Özel.

 • Yerleşik kimlik doğrulama yöntemleri FTP sunucusunun tümleşik parçalarıdır. Bu kimlik doğrulama yöntemleri etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir, ancak FTP sunucusundan kaldırılamaz.

 • Özel kimlik doğrulama yöntemleri yüklenebilir bir bileşen aracılığıyla uygulanır. Bu kimlik doğrulama yöntemleri etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir ve FTP sunucusuna eklenebilir veya sunucudan kaldırılabilir.

  Not

  Listede Özel Sağlayıcılar tıklatıldığında FTP Özel Sağlayıcılar İletişim Kutusu iletişim kutusu görüntülenir.

  Not

  Temel kimlik doğrulama Active Directory (AD) kullanıcı yalıtımıyla çalışır. Ancak, AD kullanıcı yalımı etkin durumdayken Özel kimlik doğrulamasını veya başka herhangi bir tür kimlik doğrulamasını etkinleştirirseniz, bu diğer kimlik doğrulama türü çalışmaz. AD kullanıcı yalıtımı da dahil FTP kullanıcı yalıtımı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: FTP 7 Kullanıcı Yalıtımını Yapılandırma (sayfa İngilizce olabilir).

  Not

  "FTP" ve "Anonim" ayrılmış sözcüklerdir. Bu adları içeren IIS Yöneticisi kullanıcı hesapları oluşturamazsınız.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Anonim Kimlik Doğrulaması

Anonim kimlik doğrulaması, herhangi bir kullanıcının anonim bir kullanıcı adı ve parola sağlayarak her türlü genel içeriğe erişmesine izin veren yerleşik bir kimlik doğrulama yöntemidir. Varsayılan olarak, Anonim kimlik doğrulaması devre dışıdır.

Not

FTP sitenizi ziyaret eden tüm istemcilerin site içeriğini görebilmesini istediğinizde Anonim kimlik doğrulamasını kullanın.

ASP.NET Kimlik Doğrulaması

ASP.NET kimlik doğrulaması, kullanıcıların içeriğe erişmek için geçerli bir .NET kullanıcı adı ve parola sağlamalarını gerektiren özel bir kimlik doğrulama yöntemidir. .NET hesabı Web içeriğinizle paylaşılan bir ASP.NET kullanıcı veritabanından veya ayrı bir ASP.NET kullanıcı veritabanından gelebilir.

Not

ASP.NET kimlik doğrulaması, bir ASP.NET kullanıcı veritabanına erişmek için bir sağlayıcı ve olasılıkla bir bağlantı dizesi yapılandırılmış olmasını gerektirir.

Temel Kimlik Doğrulaması

Temel kimlik doğrulaması, kullanıcıların içeriğe erişmek için geçerli bir Windows kullanıcı adı ve parola sağlamalarını gerektiren yerleşik bir kimlik doğrulama yöntemidir. Kullanıcı hesabı FTP sunucusundaki yerel bir hesap olabilir veya bir etki alanı hesabı olabilir.

Not

Temel kimlik doğrulaması ağ üzerinden şifrelenmemiş parolalar iletir. Temel kimlik doğrulamasını yalnızca istemci ile sunucu arasındaki bağlantının SSL kullanılarak korunduğunu bildiğiniz durumlarda kullanmalısınız.

IIS Yöneticisi Kimlik Doğrulaması

IIS Yöneticisi kimlik doğrulaması, kullanıcıların içeriğe erişmek için geçerli bir IIS Yöneticisi kullanıcı adı ve parola sağlamalarını gerektiren özel bir kimlik doğrulama yöntemidir. IIS Yöneticisi kimlik doğrulaması, IIS Yönetimi Hizmeti’nin yüklü olmasını ve Windows ve IIS Yöneticisi kimlik bilgilerinin her ikisini de kullanacak biçimde yapılandırılmış olmasını gerektirir. (IIS Yöneticisi kimlik doğrulaması yöntemini kullandığınızda IIS Yönetimi Hizmeti'nin çalışır durumda olması gerekmez.)

Not

IIS Yöneticisi kimlik doğrulaması ağ üzerinden şifrelenmemiş parolalar iletir. IIS Yöneticisi kimlik doğrulamasını yalnızca istemci ile sunucu arasındaki bağlantının SSL kullanılarak korunduğunu bildiğiniz durumlarda kullanmalısınız.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Özel Sağlayıcılar

Varsayılan özel sağlayıcıları veya kendi özel sağlayıcılarınızı etkinleştirebileceğiniz Özel Sağlayıcılar iletişim kutusunu açar.

Etkinleştir

Seçili sağlayıcıyı etkinleştirir. Bu seçenek yalnızca seçilen sağlayıcı devre dışıysa kullanılabilir.

Devre Dışı Bırak

Seçili sağlayıcıyı devre dışı bırakır. Bu seçenek yalnızca seçilen sağlayıcı etkinse kullanılabilir.

Düzenle

Yerleşik sağlayıcıların ayarlarını düzenlemenizi sağlar.

Not

Özel sağlayıcıların ayarlarını düzenlemek için, genel düzeyden Özel Sağlayıcılar iletişim kutusuna erişmeniz ve Düzenle'yi tıklatmanız gerekir.

Kaldır

Seçili sağlayıcıyı kaldırır. Bu seçenek Yerleşik sağlayıcılar için kullanılamaz.

Not

FTP kimlik doğrulama ayarlarınızı yapılandırdığınızda, FTP yetkilendirme ayarlarınızı da yapılandırmalısınız.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler