FTP sitenizin kullanıcı yalıtımı modunu tanımlamak için FTP Kullanıcı Yalıtımı özellik sayfasını kullanın. FTP kullanıcı yalıtımı, müşterilerine içerik yüklemek için tek tek FTP dizini sunmak isteyen Internet servis sağlayıcıları (ISS’ler) için bir çözümdür. FTP kullanıcı yalıtımı, kullanıcıları kendi dizinleri ile kısıtlayarak, diğer kullanıcıların dizinlerini görüntülemelerini ve içeriğinin üzerine yazmalarını önler. En üst dizinleri FTP hizmetinin kökü olarak göründüğünden, kullanıcılar dizin ağacında daha üst dizinlere erişemezler. Kullanıcılar, kendi özel siteleri içinde dosya ve dizin oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Kullanıcıları ayrı tutma. Kullanıcıların başlatılacağı yer: FTP kök dizini

Kullanıcıları ayrı tutmak istemediğinizi belirtmek için bu seçeneği belirleyin.

Tüm FTP oturumları, FTP sitesinin kök dizininden başlatılır.

Dikkat

Yeterli izne sahip olması durumunda, herhangi bir FTP kullanıcısı potansiyel olarak başka bir FTP kullanıcısının içeriğine erişebilir.

Kullanıcıları ayrı tutma. Kullanıcıların başlatılacağı yer: Kullanıcı adı dizini

Kullanıcıları ayrı tutmak istemediğinizi belirtmek için bu seçeneği belirleyin.

İlgili klasör varsa, tüm FTP oturumları geçerli durumda oturum açmış olan kullanıcıyla aynı ada sahip fiziksel veya sanal dizinden başlatılır, aksi takdirde FTP oturumu FTP sitesinin kök dizininden başlatılır.

Not

Anonim erişim için başlangıç dizinini belirtmek üzere FTP sitesinin kök dizininde varsayılan adlı fiziksel veya sanal bir dizin oluşturun.

Dikkat

Yeterli izne sahip olması durumunda, herhangi bir FTP kullanıcısı potansiyel olarak başka bir FTP kullanıcısının içeriğine erişebilir.

Kullanıcıları ayrı tut. Kullanıcıları şu dizinle sınırlandır: Kullanıcı adı dizini (genel sanal dizinleri devre dışı bırak)

FTP kullanıcı oturumlarını, FTP kullanıcı hesabıyla aynı adı taşıyan fiziksel veya sanal dizinle ayrı tutmak istediğinizi belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Kullanıcı yalnızca kendi FTP kök konumunu görür ve dizin ağacının daha üst dizinlerine erişemez.

Not

Her kullanıcıya giriş dizini oluşturmak için önce FTP sunucunuzun kök klasörünün altında yerel kullanıcı hesaplarında kullanılacak olan ve etki alanınızın adını taşıyan veya Yerel_Kullanıcı adlı bir fiziksel veya sanal dizin oluşturmalısınız. Daha sonra FTP sitenize erişimi olan her kullanıcı hesabı için bir fiziksel veya sanal dizin oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda, FTP hizmetiyle birlikte sunulan kimlik doğrulama sağlayıcıları için giriş dizini sözdizimi listelenmektedir:

Kullanıcı Hesabı Türleri Giriş Dizini Sözdizimi

Anonim kullanıcılar

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Yerel Windows kullanıcı hesapları

(Temel kimlik doğrulaması gerektirir)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows etki alanı hesapları

(temel kimlik doğrulaması gerektirir)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS Yöneticisi veya ASP.NET özel kimlik doğrulamalı kullanıcı hesapları

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Not

%%FtpRoot%, FTP sitenizin kök dizinidir: Örneğin, C:\Inetpub\Ftproot.

Önemli

Genel sanal dizinler yok sayılır. Hiçbir FTP kullanıcısı, FTP sitenizin kök düzeyinde yapılandırılan sanal dizinlere erişemez. Tüm sanal dizinler, kullanıcının fiziksel veya sanal giriş dizini yolunda açıkça tanımlanmış olmalıdır.

Kullanıcıları ayrı tut. Kullanıcıları şu dizinle sınırlandır: Kullanıcı adı fiziksel dizini (genel sanal dizinleri etkinleştir)

FTP kullanıcı oturumlarını, FTP kullanıcı hesabıyla aynı adı taşıyan fiziksel dizinle ayrı tutmak istediğinizi belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Kullanıcı yalnızca kendi FTP kök konumunu görür ve dizin ağacının daha üst dizinlerine erişemez.

Not

Her kullanıcıya giriş dizini oluşturmak için önce FTP sunucunuzun kök klasörünün altında yerel kullanıcı hesaplarında kullanılacak olan ve etki alanınızın adını taşıyan veya Yerel_Kullanıcı adlı bir fiziksel dizin oluşturmalısınız. Daha sonra FTP sitenize erişimi olan her kullanıcı hesabı için bir fiziksel dizin oluşturmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda, FTP hizmetiyle birlikte sunulan kimlik doğrulama sağlayıcıları için giriş dizini sözdizimi listelenmektedir:

Kullanıcı Hesabı Türleri Giriş Dizini Sözdizimi

Anonim kullanıcılar

%%FtpRoot%\LocalUser\Public

Yerel Windows kullanıcı hesapları

(Temel kimlik doğrulaması gerektirir)

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Windows etki alanı hesapları

(temel kimlik doğrulaması gerektirir)

%%FtpRoot%\%UserDomain%\%UserName%

IIS Yöneticisi veya ASP.NET özel kimlik doğrulamalı kullanıcı hesapları

%%FtpRoot%\LocalUser\%UserName%

Not

%%FtpRoot%, FTP sitenizin kök dizinidir; örneğin, C:\Inetpub\Ftproot.

Önemli

Genel sanal dizinler etkinleştirilir. FTP sitenizin kök düzeyinde yapılandırılan tüm sanal dizinlere, yeterli izinlere sahip olan tüm FTP kullanıcıları erişebilir.

Dikkat

Genel sanal dizinler etkinleştirildiğinde, yeterli izinlere sahip olan tüm FTP kullanıcıları potansiyel olarak diğer tüm FTP kullanıcılarının içeriğine erişebilir.

Kullanıcıları ayrı tut. Kullanıcıları şu dizinle sınırlandır: Active Directory içinde yapılandırılan FTP giriş dizini

FTP kullanıcı oturumlarını, her FTP kullanıcısı için Active Directory hesap ayarlarında yapılandırılan giriş diziniyle ayrı tutmak istediğinizi belirtmek için bu seçeneği belirleyin. Kullanıcının nesnesi Active Directory kapsayıcısındayken, kullanıcının giriş dizinine tam yolu sağlamak için FTPRoot ve FTPDir özellikleri ayıklanır. FTP hizmeti yola başarıyla erişebilirse, kullanıcı FTP kökü konumunu temsil eden giriş dizinine konumlandırılır. Kullanıcı yalnızca kendi FTP kök konumunu görür ve dizin ağacının daha üst dizinlerine erişemez. FTPRoot veya FTPDir özellikleri yoksa veya bu iki özellik birlikte geçerli ve erişilebilir bir yol oluşturmuyorsa, kullanıcının erişimi reddedilir.

Not

Bu mod, Windows Server 2003 işletim sistemini veya üstünü çalıştıran bir Active Directory sunucusu gerektirir. Windows 2000 Active Directory de kullanılabilir, ancak bunun için Kullanıcı Nesnesi şemasının el ile uzatılması gerekir.

Özel

Bu seçenek, özel bir sağlayıcı kullanarak FTP kullanıcısı oturumlarını ayrı tutmak istediğinizi belirtir.

Önemli

Bu seçenek, yalnızca ApplicationHost.config dosyanızdaki FTP yapılandırma ayarları değiştirilerek belirlenebilen gelişmiş bir özelliktir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Uygula

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellikler sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler