Web sunucusundaki uygulama havuzlarının listesini yönetmek için Uygulama Havuzları özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz. Filtre kutusuna arama ölçütlerini yazarak listeyi arayın, arama yapılacak alanı seçmek için Git listesini genişletin ve Git'i tıklatın veya ENTER tuşuna basın. Arama ölçütlerini kaldırmak için Tümünü Göster'i tıklatın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Her uygulama havuzunun adını görüntüler.

Durum

Uygulama havuzunun başlatılıp başlatılmadığını görüntüler.

.NET Framework Sürümü

Uygulama havuzunun kullandığı .NET Framework sürümünü görüntüler. Uygulama havuzu .NET Framework'ü kullanacak biçimde yapılandırılmadıysa, değer Yönetilen Kod Yok'tur.

Yönetilen Ardışık Düzen Modu

Uygulama havuzunun kullandığı istek işleme modunu görüntüler.

Değerler Tümleşik veya Klasik olabilir. Değer Tümleşik olduğunda, IIS uygulama havuzundaki istekleri işlemek için tümleşik IIS ve ASP.NET istek işleme ardışık düzenini kullanır. Değer Klasik olduğunda, IIS uygulama havuzundaki istekleri işlemek için ayrı IIS ve ASP.NET istek işleme ardışık düzenlerini kullanır.

Kimlik

Uygulama havuzu tarafından kullanılan kimliği görüntüler. Değerler Ağ Hizmeti, Yerel Hizmet, Yerel Sistem veya özel bir kimlik için kullanıcı hesabının adı olabilir.

Uygulamalar

Uygulama havuzunun içerdiği uygulamaların sayısını görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygulama Havuzu Ekle

Web sunucusuna bir uygulama havuzu ekleyebileceğiniz Uygulama Havuzu Ekle iletişim kutusunu açar.

Uygulama Havuzu Varsayılanlarını Ayarla

Web sunucusuna eklediğiniz tüm uygulama havuzlarına uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayabildiğiniz Uygulama Havuzu Varsayılanları iletişim kutusunu açar.

Başlat

Seçili uygulama havuzunu başlatır.

Durdur

Seçili uygulama havuzunu durdurur. Bu, uygulama havuzuna hizmet eden tüm çalışan alt işlemlerin Windows İşlem Etkinleştirme Hizmeti (WAS) tarafından kapatılmasına neden olur. Yöneticinin, durdurulmuş bir uygulama havuzunu yeniden başlatması gerekir, yoksa o uygulama havuzundaki uygulamalara yapılan istekler için HTTP 503-Hizmet Kullanılamıyor hatası verilir.

Geri Dönüştür

Seçili uygulama havuzunu durdurup yeniden başlatır. Uygulama havuzunun yeniden başlatılması, yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar uygulama havuzunun geçici olarak kullanılamamasına neden olur.

Temel Ayarlar

Uygulama havuzu oluşturulurken belirtilmiş olan ayarları düzenleyebileceğiniz Uygulama Havuzunu Düzenle iletişim kutusunu açar. Eylem ancak özellik sayfasındaki listeden bir öğe seçilince kullanılabilir.

Geri Dönüşüm

Uygulama havuzunun geri dönüştürüleceği koşulları ve geri dönüştürme olaylarının günlüğe nasıl kaydedileceğini belirtebildiğiniz Uygulama Havuzu Geri Dönüşüm Ayarlarını Düzenle sihirbazını açar.

Gelişmiş Ayarlar

Seçili uygulama havuzu için gelişmiş ayarları yapılandırabileceğiniz Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açar.

Yeniden Adlandır

Seçili uygulama havuzunun Ad alanını etkinleştirerek uygulama havuzunu yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Not

Uygulama içeren bir uygulama havuzunu kaldıramazsınız. Uygulama havuzunu kaldırabilmeniz için, tüm uygulamaları uygulama havuzunun dışına almanız gerekir.

Uygulamaları Görüntüle

Seçili uygulama havuzuna ait uygulamaları görüntüleyebileceğiniz Uygulamalar özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler