IIS 7.5, Windows Server® 2008 R2 üzerine varsayılan olarak yüklenmez. IIS 7.5IIS'yi Server Manager içindeki Rol Ekle sihirbazını veya komut satırını kullanarak yükleyebilirsiniz.

Windows Server 2008 R2 yüklerken, en alt düzeyde bir Windows Server 2008 R2 sunucu yüklemesi uygulayan bir Server Core yüklemesi yapabilirsiniz. Örneğin bu tür yüklemede geleneksel Windows arabirimi yüklenmez; bu nedenle sunucuyu komut isteminden yapılandırmanız gerekir.

Gereksinimler

Yönetici Kimlik Bilgileri

Bu yordamı gerçekleştirmek için aşağıdaki IIS yönetim rolünün veya rollerinin üyesi olmalısınız:

 • Web Sunucusu Yöneticisi

Windows Server® 2008 R2 üzerine IIS 7.5'ı yüklemek için:

Bu yordamı kullanıcı arabirimi (UI) veya kod kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

UI kullanma
 1. Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ı işaretleyin, ardından Server Manager'ı tıklatın.

 2. Rol Özeti'nde Rol Ekle'yi tıklatın.

 3. Web sunucusu rolü eklemek için Rol Ekle Sihirbazı'nı kullanın.

Önemli

IIS'yi yüklemek için Rol Ekle Sihirbazı'nı kullanıyorsanız, en küçük rol hizmetleri kümesinin bulunduğu varsayılan yüklemeyi elde edersiniz. Uygulama Geliştirme veya Sağlık ve Tanılama gibi ek IIS rol hizmetlerine gereksinim duyarsanız, Rol Hizmetlerini Seç sihirbaz sayfasındaki bu özelliklerle ilişkilendirilmiş onay kutularını işaretlemeye dikkat edin.

Kod kullanma
 • Koda aşağıdaki komutu yazın:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Önemli

Bu kodu kullanırsanız, tüm kullanılabilir özellik paketlerini yükleyen tam IIS 7 yüklemesi elde edersiniz. Gerek duymadığınız özellik paketleri varsa, yalnızca gereken paketleri yüklemek üzere kodu düzenlemeniz gerekir.

IIS 7.5'ı Windows Server 2008 R2 üzerine bir Server Core kurulumu kullanarak yüklemek için

.NET Framework’e bağlı IIS 7 bileşenlerini yüklemek isterseniz, önce .NET Framework’ü yüklemeniz gerekir. .NET Framework yüklenmemişse, .NET Framework’e bağlı bileşenler yüklenmez.

Server Core üzerine .NET Framework ve tam IIS 7.5 kurulumunu bir kod kullanarak yapmak için
 • Koda aşağıdaki komutu yazın:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Server Core üzerinde tam IIS 7.5 kurulumu için kod kullanma
 • Koda aşağıdaki komutu yazın:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Önemli

Bu kodu kullanırsanız, tüm kullanılabilir Server Core özellik paketlerini yükleyen tam IIS yüklemesi elde edersiniz. Gerek duymadığınız özellik paketleri varsa, yalnızca gereken paketleri yüklemek üzere kodu düzenlemeniz gerekir.

Server Core üzerinde varsayılan IIS kurulumu için kod kullanma
 • Koda aşağıdaki komutu yazın:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Önemli
 • Bu kodu kullanırsanız, yeterli en düşük düzeydeki ullanılabilir özellik paketlerini yükleyen varsayılan IIS kurulumu elde edersiniz.

Ayrıca Bkz:


İçindekiler