FTP sunucunuzla istemciler arasındaki denetim kanalında ve veri kanalında veri şifreleme gereksinimlerini tek tek özelleştirmek için Gelişmiş SSL İlkesi iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Denetim Kanalı: İzin ver

Denetim kanalında veri şifrelemeye izin verildiğini belirtir. Bu seçenek, istemcinin denetim kanalı için SSL kullanılıp kullanılmayacağını seçmesine izin verir.

Denetim Kanalı: Gerekli kıl

Denetim kanalında veri şifrelemenin gerekli olduğunu belirtir. Bu seçenek, tüm istemcilerin denetim kanalındaki tüm etkinlik için SSL kullanmalarına neden olur.

Denetim Kanalı: Yalnızca kimlik bilgileri için gerekli kıl

Denetim kanalında veri şifrelemenin yalnızca kullanıcı kimlik bilgilerinin iletiminde gerekli olduğunu belirtir.

Not

Bu seçeneğin seçilmesi tüm istemcilerin kullanıcı kimlik bilgilerini iletirken denetim kanalı için SSL kullanmalarına neden olur, sonrasında istemcilerin denetim kanalı için SSL kullanılıp kullanılmayacağını seçmelerine izin verir.

Veri Kanalı: İzin ver

Veri kanalında veri şifrelemeye izin verildiğini belirtir. Bu seçenek, istemcinin veri kanalı için SSL kullanılıp kullanılmayacağını seçmesine izin verir.

Veri Kanalı: Gerekli kıl

Veri kanalında veri şifrelemenin gerekli olduğunu belirtir. Bu seçenek, tüm istemcilerin veri kanalındaki tüm etkinlik için SSL kullanmalarına neden olur.

Veri Kanalı: Reddet

Veri kanalında veri şifrelemenin reddedileceğini belirtir. Bu seçenek, veri kanalındaki tüm etkinlik için SSL kullanımını tamamen reddeder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler