WebDAV özelliğinin ayarlarını değiştirmek için WebDAV Ayarları sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Bilinmeyen MIME Türlerine İzin Ver

Özel olarak MIME türü tanımlanmamış içerik türlerine erişime izin verilip verilmeyeceğini belirtir.

Varsayılan MIME Türü

Özel olarak MIME türü tanımlanmamış içerik türleri için kullanılacak varsayılan MIME türünü belirtir.

Kilitlere İzin Ver

WebDAV kilitlerinin desteklenip desteklenmediğini belirtir.

Kilit Sağlayıcısı

Internet istemcileri kilit istediğinde kullanılacak sağlayıcıyı belirtir.

Yazma için Kilit İste

Internet istemcilerinin sunucuya belge kaydetmeden önce kilitlemenin gerekli olup olmadığını belirtir.

Anonim Özellik Sorgularına İzin Ver

Internet istemcilerinin özellikleri anonim olarak isteyip isteyemeyeceğini belirtir.

Özel Özelliklere İzin Ver

Özel özelliklerin desteklenip desteklenmediğini belirtir.

Not

Dosya sistemi özellikleri her zaman desteklenir (örneğin, dosya boyutu, değiştirme tarihi vb.)

Sonsuz Derinlikte Özellik Sorgularına İzin Ver

Internet istemcilerinin geçerli üst ve alt koleksiyondan daha derindeki içerik için özelliklerini isteyip isteyemeyeceğini belirtir.

Not

Sonsuz derinlikte özellik sorgularının tamamlanması için büyük miktarda sistem işlem süresi gerekebilir.

Özellik Deposu

WebDAV XML ad alanlarıyla ilgili özellik sağlayıcılarını belirmek için kullanabileceğiniz Ad Alanı Koleksiyon Düzenleyicisi iletişim kutusunu açar.

Dosya Uzantısı Filtresine İzin Ver

Dosya adı uzantıları için istek filtreleme ayarlarının WebDAV isteklerine uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.

Önemli

Dosya Uzantısı Filtresine İzin Ver değeri True olarak ayarlanırsa, istek filtreleme tarafından engellenen dosya adı uzantılarına sahip dosyalara yönelik WebDAV istekleri reddedilir. Örneğin, Dosya Adı Uzantısı Filtresine İzin Ver'i True olarak ayarlarsanız ve .config uzantısı reddedilen dosya adı uzantıları listesinde varsa, *.config dosya adı uzantısına sahip bir dosyayı düzenleyemezsiniz.

Gizli Kesim Filtresine İzin Ver

Gizli kesimler için istek filtreleme ayarlarının WebDAV isteklerine uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.

Önemli

Gizli Kesim Filtresine İzin Ver değeri True olarak ayarlanırsa, istek filtreleme ayarları tarafından engellenen dosya kesimlerine yönelik WebDAV istekleri reddedilir. Örneğin, Gizli Kesim Filtresine İzin Ver'i True olarak ayarlarsanız, Web sitesinin App_Code veya Bin klasörlerindeki dosyaları düzenleyemeyebilirsiniz.

Fiil Filtresine İzin Ver

HTTP fiilleri için istek filtreleme ayarlarının WebDAV isteklerine uygulanıp uygulanmayacağını belirtir.

Önemli

Fiil Filtresine İzin Ver değeri True olarak ayarlanırsa, istek filtreleme tarafından engellenen HTTP fiilleri içeren WebDAV istekleri reddedilir. Örneğin, Fiil Filtresine İzin Ver'i True olarak ayarlarsanız ve istek filtrelemeyi PROPFIND veya PUT gibi WebDAV fiillerine erişimi engelleyecek şekilde yapılandırırsanız, bazı dosyaları düzenleyemeyebilirsiniz.

Gizli Dosyaların Listelenmesine İzin Ver

Sunucuda gizli olarak işaretli içeriğin dosya listelerinde döndürülüp döndürülmeyeceğini belirtir.

Birden fazla özellik bölümüne izin ver

WebDAV özelliklerinin birden fazla XML <prop></prop> bölümünde belirtilip belirtilemeyeceğini belirler.

Not

Bazı Internet istemcileri bu sözdizimini kullanır.

Kısa XML Döndür

WebDAV modülünün, WebDAV yanıtlarındaki her XML satırından sonra bir satır başı/satır besleme sırası göndermesinin engellenip engellenmeyeceğini belirtir.

IsHidden Özelliğini Döndür

WebDAV modülünün içerik için IsHidden özelliğini döndürmesi gerektiğini belirtir.

Not

Bazı Internet istemcileri bu özelliği kullanır.

IsCollection Özelliğini Döndür

WebDAV modülünün içeriğin IsCollection özelliğini döndürüp döndürmeyeceğini belirtir.

Not

Bazı Internet istemcileri bu özelliği kullanır.

MS-Author-Via Üstbilgisini Döndür

WebDAV modülünün MS-Author-Via HTTP üstbilgisini döndürüp döndürmeyeceğini belirtir.

Not

Bazı Microsoft WebDAV istemcileri bu üstbilgiyi kullanır.

SSL Erişimi İste

Tüm WebDAV isteklerinin SSL kullanması gerektiğini belirtir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

WebDAV Yazma Kuralları

WebDAV kuralları listesini değiştirebileceğiniz WebDAV Yazma Kuralları özellik sayfasını açar.


İçindekiler