ASP.NET sayfalarının ve denetimlerinin ayarlarını yapılandırmak için Sayfalar ve Denetimler özellik sayfasını kullanın. Bu ayarlar ASP.NET sayfalarının davranışını denetler, ASP.NET sayfaları ve denetimlerinin sunucuda nasıl derleneceğini ayarlar, her sayfaya eklenecek ad alanlarını, oturum durumunun ve geçerlilik hizmetlerinin ayarlarını tanımlar.

Görüntüle listesini kullanarak ayarların nasıl görüntüleneceğini belirten şu seçeneklerden birini seçin: Kolay Adlar, Yapılandırma Adları veya Her İki Ad.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Arabellek [buffer]

.Aspx sayfalarının ve .ascx denetimlerinin yanıt arabelleği kullanıp kullanmayacağını belirten değeri (doğru veya yanlış) ayarlar. Varsayılan ayar True değeridir.

Ana Sayfa Dosyası [masterPageFile]

Yerel yapılandırma dosyasına göre ana sayfa yolunu belirtir.

Stil Sayfası Teması [styleSheetTheme]

Denetimin bildirimlerinden önce temayı uygulamak için kullanılacak "adlandırılmış tema" klasörünün adını belirtir. Bu, denetim bildirimlerinden sonra uygulanacak temayı tanımlayan tema özniteliğinden farklıdır.

Tema [theme]

Yapılandırma dosyasının kapsamında yer alan sayfalar için kullanılacak temanın adını belirtir. Belirtilen temanın bir uygulama veya genel tema olarak varolması gerekir. Tema yoksa, HttpException özel durumu oluşturulur.

Kimliği Doğrulanmış Görünüm Durumunu Etkinleştir [enableViewStateMAC]

ASP.NET'in, istemci tarafından geri gönderilen sayfalar için görünüm durumu üzerinde bir ileti kimlik doğrulama kodu (MAC) çalıştırıp çalıştırmayacağını belirten değeri (doğru veya yanlış) ayarlar. Varsayılan ayar True değeridir.

Görünüm Durumunu Etkinleştir [enableViewState]

Görünüm durumunun etkin mi, devre dışı mı yoksa salt okunur mu olacağını gösteren değeri (doğru veya yanlış) ayarlar. Varsayılan ayar True değeridir.

Sayfa Durumu Alan Uzunluk Üst Sınırı [maxPageStateFieldLength]

Tek bir görünüm durumu alanında bulunabilecek karakter sayısı üst sınırını ayarlar.

Sayfalar İçin Taban Türü [pageBaseType]

Yalnızca sayfalar tek başlarına olduklarında kullanılacak taban türünü belirtir. Tek başına bir dosyada bu değer inherits özniteliği tarafından geçersiz kılınır.

Kullanıcı Denetimleri için Temel Tür [userControlBaseType]

Kullanıcı denetimlerinin varsayılan değer olarak devralacağı arka planda kodlama sınıfını belirtir.

Derleme Modu [compilationMode]

ASP.NET sayfasının veya denetiminin çalıştırma zamanında derlenip derlenmeyeceğini belirtir.

Ad Alanları [namespaces]

Derlemenin ön derlemesi sırasında kullanılacak alma yönergeleri koleksiyonunu tanımlar.

Oturum Durumunu Etkinleştir [enableSessionState]

Oturum durumunun etkin mi, devre dışı mı yoksa salt okunur mu olacağını belirten değeri (doğru veya yanlış) ayarlar. Varsayılan ayar True değeridir.

İsteği Doğrula [validateRequest]

ASP.NET'in tarayıcıdan gelen girişi tehlikeli değerlere karşı inceleyip incelemeyeceğini belirleyen değeri (doğru veya yanlış) ayarlar. Varsayılan ayar True değeridir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Denetimleri Kaydettir

Özel denetimleri ekleyip düzenleyebileceğiniz Denetimler özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler