IIS'nin Web sunucusuna yapılan istekleri günlüğe kaydetme yolunu ve yeni günlük dosyalarının oluşturulma zamanını yapılandırmak için Günlük Kaydı özellik sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Günlük dosyası kapsamı

Web sunucusunun tüm sunucu için bir günlük dosyası mı, yoksa sunucudaki her site için birer dosya mı tutacağını belirtir.

Site seçeneğini belirlediğiniz zaman sunucu düzeyinde Günlük Kaydı sayfasında belirttiğiniz ayarlar, sunucunuzun tüm sitelerinin varsayılan değerleri olur. Bunun ardından, bir sitenin özel ayarlarını yapılandırmak için site düzeyinde Günlük Kaydı sayfasını açabilirsiniz.

Biçim

Bir istek günlüğe alınırken oluşturulan günlük kaydının biçimini belirtir.

Web sunucusunu tek bir günlük dosyası bulunacak biçimde yapılandırırken aşağıdaki günlük dosyası biçimlerinden birini seçebilirsiniz:

DeğerAçıklama

İkili

IIS'yi ikili merkezi günlük kaydetme biçimini kullanacak biçimde yapılandırır. IIS bu biçimi kullanarak Web sunucusundaki tüm siteler için tek bir günlük dosyası oluşturur. Her site istek isabetli okuma günlük bilgilerini bu günlük dosyasına ikili, biçimlendirilmemiş veriler olarak yazar. Bu tür günlük kaydı belleği ve CPU kaynaklarını önemli ölçüde koruduğu için, Web sunucularının çok sayıda site barındırabildiği ISP ortamında veya her türlü yoğun trafiğe karşı kullanılması uygun olur.

Not

Bu günlük dosyası biçiminden veri ayıklamak için, LogParser 2.2 (sayfa İngilizce olabilir) gibi bir araç kullanmanız gerekir.

W3C

IIS'yi, sunucudaki tüm sitelerle ilgili bilgileri günlüğe kaydetmek için merkezi W3C günlük dosyası biçimini kullanacak biçimde yapılandırır. HTTP.sys ile işlenen bu biçim özelleştirilebilir ASCII metin tabanlı bir biçim olduğu için, günlüğe kaydedilen alanları belirtebilirsiniz. Günlük Kaydı sayfasındaki Alanları Seç'i tıklatarak, W3C Günlük Alanları iletişim kutusunda günlüğe kaydedilen alanları belirtin. Alanlar boşlukla ayrılır ve saat Koordinatlı Evrensel Saat (UTC) biçiminde kaydedilir.

Web sunucusunu her siteye birer günlük dosyası bulunacak biçimde yapılandırırken aşağıdaki günlük dosyası biçimlerinden birini seçebilirsiniz:

DeğerAçıklama

IIS

IIS'yi, bir siteyle ilgili bilgileri günlüğe kaydetmek için Microsoft IIS günlük dosyası biçimini kullanacak biçimde yapılandırır. HTTP.sys ile işlenen bu biçim sabit ASCII metin tabanlı bir biçim olduğu için, günlüğe kaydedilen alanları özelleştiremezsiniz. Alanlar virgülle ayrılır ve saat yerel saat olarak kaydedilir.

Aşağıda, IIS günlük dosyası biçimini kullandığınız zaman günlüğe kaydedilen alanların listesi verilmektedir:

 • Client IP address

 • User name

 • Date

 • Time

 • Service and instance

 • Server name

 • Server IP address

 • Time taken

 • Client bytes sent

 • Server bytes sent

 • Service status code (200 değeri, isteğin başarıyla karşılandığını gösterir.)

 • Windows status code (0 değeri, isteğin başarıyla karşılandığını gösterir.)

 • Request type

 • Target of operation

 • Parameters (bir komut dosyasına iletilen parametreler.)

Tüm alanlarda veri bulunmaz. Bir alanda veri yoksa, yer tutucu olarak bir tire (-) görünür. Bir alan, yazdırılamayan bir karakter içeriyorsa, HTTP.sys günlük dosyası biçimini korumak için bu karakterin yerine bir artı işareti (+) koyar.

NCSA

IIS'yi, bir siteyle ilgili bilgileri günlüğe kaydetmek için National Center for Supercomputing Applications (NCSA) Ortak günlük dosyası biçimini kullanacak biçimde yapılandırır. HTTP.sys ile işlenen bu biçim sabit ASCII metin tabanlı bir biçim olduğu için, günlüğe kaydedilen alanları özelleştiremezsiniz. Alanlar boşlukla ayrılır ve saat Koordinatlı Evrensel Saat (UTC) ayarlı yerel saat olarak kaydedilir.

Aşağıda, NCSA Ortak günlük dosyası biçimini kullandığınız zaman günlüğe kaydedilen alanların listesi verilmektedir:

 • Remote host address

 • Remote log name (Bu değer her zaman tiredir.)

 • User name

 • Date, time, and UTC offset

 • Request and protocol version

 • Service status code (200 değeri, isteğin başarıyla karşılandığını gösterir.)

 • Bytes sent

Tüm alanlarda veri bulunmaz. Bir alanda veri yoksa, yer tutucu olarak bir tire (-) görünür. Bir alan, yazdırılamayan bir karakter içeriyorsa, HTTP.sys günlük dosyası biçimini korumak için bu karakterin yerine bir artı işareti (+) koyar.

W3C

Bir siteyle ilgili bilgileri günlüğe kaydetmek için W3C Genişletilmiş günlük dosyası biçimini kullanın. HTTP.sys ile işlenen bu biçim özelleştirilebilir ASCII metin tabanlı bir biçim olduğu için, günlüğe kaydedilen alanları belirtebilirsiniz. Günlük Kaydı sayfasındaki Alanları Seç'i tıklatarak, W3C Günlük Alanları iletişim kutusunda günlüğe kaydedilen alanları belirtin. Alanlar boşlukla ayrılır ve saat Koordinatlı Evrensel Saat (UTC) biçiminde kaydedilir.

Özel

IIS'yi özel bir günlüğe kaydetme modülü için özel bir biçim kullanacak biçimde yapılandırır. Bu seçeneği seçtiğinizde, IIS Yöneticisi içinde özel günlük kaydı yapılandırılamayacağı için, Günlük Kaydı sayfası devre dışı olur.

Alanları Seç

Günlüğe alınacak alanları seçebileceğiniz W3C Günlük Alanları iletişim kutusunu açar. Bu düğme ancak W3C günlük dosyası biçimi seçiliyken kullanılabilir.

Dizin

Günlük dosyasının veya dosyalarının depolanacağı fiziksel yolu belirtir. Varsayılan değer, %SystemDrive%\inetpub\logs\LogFiles dizinidir.

Kodlama

Günlük dosyasının veya günlük dosyalarının nasıl kodlanacağını belirtir: UTF-8 veya ANSI.

Tek bir dizede tek ve çok baytlı karakterlerin kullanılmasını sağlamak için UTF-8'i seçin. Bu kodlama metin tabanlı günlükleri, örneğin W3C Genişletilmiş, IIS ve National Center for Supercomputing Applications (NCSA) Ortak biçimlerini, İngilizce dışındaki bir dilde okuyabilmenizi sağlar. Ek olarak, Web sunucunuz URL'leri sunucunun varsayılan kod sayfasının desteklediğinden farklı bir dilde sunuyorsa, günlük içeriği için UTF-8 kodlamasını etkinleştirmelisiniz.

Varsayılan olarak, IIS, sunucunun varsayılan kod sayfasından başka kod sayfalarındaki URL'leri sunmayı dener. Güvenlik amacıyla, UTF-8 URL'lerinin, varsayılan kod sayfasına doğru şekilde çevrilememesine neden olabilecek bir saldırının etkisini azaltmak için UTF-8 biçimini etkinleştirmek isteyebilirsiniz.

Zamanlama

IIS'yi yeni günlük dosyalarını aşağıdaki değerlerden birine göre oluşturacak biçimde yapılandırır:

 • Saatlik: Saatte bir yeni günlük dosyası oluşturulur.

 • Günlük: Günde bir yeni günlük dosyası oluşturulur.

 • Haftalık: Haftada bir yeni günlük dosyası oluşturulur.

 • Aylık: Ayda bir yeni günlük dosyası oluşturulur.

En büyük dosya boyutu (bayt olarak)

IIS'yi geçerli günlük dosyası belirli bir boyuta (bayt olarak) ulaşınca yeni günlük dosyası oluşturacak biçimde yapılandırır.

En küçük dosya boyutu 1048576 bayttır. Bu öznitelik 1048576 bayttan küçük bir değere ayarlanırsa, varsayılan değerin 1048576 bayt olduğu üstü kapalı olarak kabul edilir.

Yeni günlük dosyaları oluşturma

IIS'yi yeni günlük dosyaları oluşturmayacak biçimde yapılandırır. Bu, günlüğe bilgiler kaydedildikçe büyümeye devam edecek olan tek bir günlük dosyası olacağı anlamına gelir.

Dosya adlandırma ve aktarma için yerel zamanı kullanın

Günlük dosyası adlandırmada ve günlük dosyası aktarma zamanında yerel saatin kullanıldığını belirtir. Bu seçenek belirlenmezse, Koordinatlı Evrensel Saat (UTC) kullanılır.

Not

Bu ayardan bağımsız olarak, geçerli günlük dosyasındaki zaman damgaları, Biçim listesinden seçtiğiniz günlük biçiminin saat biçimini kullanır. Örneğin NCSA ve W3C günlük dosyası biçimleri, zaman damgaları için UTC saat biçimini kullanır.

Eylemler Bölmesi Öğesi

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Devre Dışı Bırak

Özelliği devre dışı bırakır.

Günlük Dosyalarını Görüntüle

Günlük dosyası dizinini açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler