FTP sitesindeki geçerli oturumları izlemek için Geçerli Oturumlar özellik sayfasını kullanın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Kullanıcı adı

Bu oturumun kullanıcı adını belirtir.

Oturum başlama zamanı

Geçerli oturumun başlama zamanını belirtir.

Geçerli komut

Geçerli komutu belirtir.

Önceki komut

Önceki komutu belirtir.

Komut başlama zamanı

Komutun başlama zamanını belirtir.

Gönderilen bayt

Gönderilen bayt sayısını belirtir.

Alınan bayt

Alınan bayt sayısını belirtir.

Oturum kimliği

Oturum kimliğini belirtir.

İstemci IP

İstemcinin IP adresini belirtir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Oturum Bağlantısını Kes

Seçili oturumun bağlantısını kesmenizi sağlar.


İçindekiler