Temel kimlik doğrulama için varsayılan bölgeyi ayarlamak amacıyla Temel Kimlik Doğrulaması Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu kullanın.

UI Öğe Listesi

Öğe Adı Açıklama

Varsayılan etki alanı

Temel kimlik doğrulama için varsayılan etki alanını belirtir.


İçindekiler