Web sitenizin filtreleme kurallarını yapılandırmak için İstek Filtreleme özellik sayfasını kullanın. Web isteği filtreleme, FTP isteği filtrelemeye benzer biçimde, protokol ve içerik davranışını kısıtlamanıza olanak sağlar.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Dosya Adı uzantıları

İstek filtreleme hizmetinin erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği dosya adı uzantılarının listesini belirtir.

Kurallar

İstek filtreleme hizmetinin taraması gereken filtreleme kurallarını ve belirli parametreleri listeler. Bu parametreler üstbilgileri, dosya adı uzantılarını ve reddedilen dizeleri kapsar.

Gizli Kesimler

İstek filtreleme hizmetinin erişimi reddedeceği gizli kesimlerin bir listesini belirtir. Bu kesimler, dizin listelerinde görüntülenmez.

URL Sıralarını Reddet

İstek filtreleme hizmetinin erişimi reddedeceği URL sıralarının listesini belirtir.

HTTP Fiilleri

İstek filtreleme hizmetinin erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği HTTP fiillerinin bir listesini belirtir.

Üstbilgiler

İstek filtreleme hizmetinin erişimi reddedeceği üstbilgilerin ve bunların boyut sınırlarının bir listesini belirtir.

Sorgu Dizeleri

İstek filtreleme hizmetinin erişimi reddedeceği sorgu dizelerini belirtir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Özellik Ayarlarını Düzenle

Genel özellikleri ve istek sınırlarını yapılandırmanıza olanak tanıyan İstek Filtreleme Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Bir dosya adı uzantısını, kuralı, gizli kesimi, URL sırasını, HTTP fiilini, üstbilgiyi veya sorgu dizesini listeden kaldırır.


İçindekiler