Uygulamanıza gereken özel bilgileri izlemek için kullanılan profil özelliklerinin listesini yönetmek için .NET Profili özellik sayfasını kullanın.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ad

Profil özelliğinin adını görüntüler.

Veri Türü

Özelliğin veri türünü görüntüler. Bu, String, Int32, DateTime, StringCollection vb. ortak bir veri türü veya profil sağlayıcısına geçirilen özel bilgilerin bulunduğu özel bir veri türü olacaktır.

Varsayılan Değer

Özelliğin başlangıçtaki değerini görüntüler.

Anonime İzin Ver

Özelliğin anonim kullanıcılar için yönetilip yönetilmeyeceğini görüntüler. Değer Doğru veya Yanlış olabilir.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Özellik Ekle

.NET profili özelliği ekleyebileceğiniz .NET Profili Özelliği Ekle iletişim kutusunu açar.

Grup Ekle

.NET profili özelliklerini gruplandırmak üzere grup ekleyebileceğiniz Grup Ekle iletişim kutusunu açar.

Gruba Özellik Ekle

Seçili gruba .NET profili özelliklerini ekleyebileceğiniz Ad Grubuna .NET Profili Özelliği Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili .NET profili özelliğini düzenleyebileceğiniz .NET Profili Özelliğini Düzenle veya Ad Grubundaki .NET Profili Özelliğini Düzenle iletişim kutusunu açar.

Yeniden Adlandır

Seçili .NET profili özelliğinin Ad alanını etkinleştirerek özelliği yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Devre Dışı Bırak

.NET Profili özelliğini devre dışı bırakır.

Varsayılan Sağlayıcı Ayarla

Özellik için varsayılan sağlayıcı seçebileceğiniz Profil Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar.

Sağlayıcılar

.NET Profili özelliği için başka sağlayıcılar ekleyebileceğiniz Sağlayıcılar özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler