Çok Amaçlı Internet Posta Uzantıları (MIME) türleri listesini yöneterek, Web sunucusundan bir tarayıcıya veya posta istemcisine gönderilebilecek içerik türlerini belirtebilmek için MIME Türleri özellik sayfasını.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uzantı

Dosya adının uzantısını görüntüler (örneğin .chm).

MIME Türü

MIME türünü görüntüler (örneğin application/octet-stream).

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler. Yerel öğeler, geçerli yapılandırma dosyasından okunur, devralınan öğeler ise bir ana yapılandırma dosyasından okunur.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Ekle

MIME türü ekleyebileceğiniz MIME Türü Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili MIME türünü düzenleyebileceğiniz MIME Türünü Düzenle iletişim kutusunu açar.

Kaldır

Seçili öğeyi özellik sayfasındaki listeden kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler