İçeriğe erişimi denetleyen yazma kurallarının listesini yönetmek için WebDAV Yazma Kuralları sayfasını kullanabilirsiniz. Kurallar bir listede gösterilir ve aynı anda bazı kullanıcılara erişim vermek ve diğerlerinin erişimini reddetmek için kuralların sırasını değiştirebilirsiniz. Ek olarak, Yol, Kullanıcılar, Roller veya Erişim gibi diğer kurallarla ilgili bilgileri görüntülemek için WebDAV Yazma Kuralları sayfasını kullanabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Yol

İşleyicinin yanıtı hangi dosya için işleyeceğini görüntüler. Değer belirli bir dosya adı olabileceği gibi (örneğin, WebResource.axd), belirli bir uzantısı olan joker karakter (*) de olabilir (örneğin *.exe).

Kullanıcılar

Kuralın uygulandığı kullanıcı adlarını görüntüler.

Roller

Kuralın uygulandığı Microsoft Windows gruplarını (örneğin Administrators grubu) görüntüler.

Erişim

Kuralın uygulandığı erişim izinlerini (örneğin, Okuma veya Yazma) görüntüler.

Girdi Türü

Öğenin yerel mi yoksa devralınmış mı olduğunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

WebDAV'ı Etkinleştir

WebDAV özelliğini etkinleştirir.

WebDAV'ı Devre Dışı Bırak

WebDAV özelliğini devre dışı bırakır.

Yazma Kuralı Ekle

Bir yazma kuralı oluşturabilmeniz için Yazma Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Düzenle

Seçili kuralı değiştirmenize olanak tanır.

Kaldır

Seçili kuralı kaldırır.

Yukarı Taşı

Seçili öğeyi listede yukarıya taşır.

Aşağı Taşı

Seçili öğeyi listede aşağıya taşır.

WebDAV Ayarları

WebDAV özelliğinin ayarlarını değiştirebilmeniz için WebDAV Ayarları sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler