Web sunucusunda yeni yönetilen kod işleyicisi eklemek veya varolanları düzenlemek için Yönetilen İşleyici Ekle ve Yönetilen İşleyiciyi Düzenle iletişim kutularını kullanın. Yönetilen işleyiciler yönetilen koda yazılır ve Web sunucusunda belirli istekleri yanıtlar. Örneğin, PageHandlerFactory-Tümleşik işleyici eşlemesi .aspx dosyaları için olan istekleri System.Web.UI.PageHandlerFactory işleyicisinin işleyeceğini belirtir.

Not

Varsayılan olarak, yönetilen işleyici eklediğinizde, işleyici yalnızca Tümleşik mod kullanacak şekilde yapılandırılmış uygulama havuzlarında çalışır. Öte yandan, işleyiciyi ISAPI modu kullanacak şekilde yapılandırılmış uygulama havuzlarında çalıştırmak istiyorsanız, Appcmd.exe gibi bir araçtan System.web dosyasının </httphandlers> bölümüne işleyiciyi eklemeniz gerekir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

İstek yolu

İşleyicinin isteklerini işlemesini istediğiniz dosya adı uzantısını veya uzantısıyla birlikte dosya adını yazın. Örneğin, işleyicinin .abc uzantısına sahip dosyalara yönelik tüm istekleri işlemesini istiyorsanız, *.abc girin; veya işleyicinin belirli bir dosyaya yönelik tüm istekleri çalıştırmasını istiyorsanız, dosya adını ve uzantısını (Dosyam.abc gibi) yazın.

Tür

Yönetilen işleyicinin tür adını yazın; örneğin, System.Web.Handlers.

Yönetilen işleyici eklerken, sınıfın ait olduğu birleştirmenin Web.config dosyasındaki system.web/compilation bölümüne kaydedildiğinden emin olun. Kayıtlı değilse, yönetilen işleyicinin birleştirmeyle ilgili sınıf adını yazmanız gerekir. Sınıf App_Code veya bin dizini içinde tanımlıysa yalnızca sınıf adını belirtebilirsiniz.

Ad

İşleyici eşlemesi için açıklayıcı kolay bir ad yazın.

İstek Kısıtlamaları

Eşlemeyle ilgili olarak isteğe bağlı ek kısıtlamalar belirtebileceğiniz İstek Kısıtlamaları iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler