IIS Yöneticisi içinde yapılandırılabilecek özelliklerin listesini görüntülemek ve bu listeye erişmek için Giriş sayfasını kullanın.

Benzer özellikleri gruplandırmak için Grupla aşağı açılan listesini, özellikleri simgeler veya ayrıntılar gibi farklı biçimlerde görüntülemek için Görünüm aşağı açılan listesini kullanın. Görünüm aşağı açılan listesinde Ayrıntılar'ı seçerseniz, Giriş sayfasındaki sütunlardan birini tıklatarak özellikleri sıralayabilirsiniz.

Giriş sayfası, aşağıdakilerden her ikisi de doğru olduğunda görüntülenir:

  • Özellikler Görünümü'nü seçtiniz.

  • Bağlantılar bölmesindeki ağaçta bir Web sunucusu, site, uygulama, sanal dizin veya fiziksel dizini tıklattınız; veya İçerik Görünümü'nde bir dosya seçtiniz ve Özellikler Görünümüne Geç'i tıklattınız.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler