Web sunucunuzdaki belirli bir site veya uygulama için IIS Yöneticisi özelliklerinin varsayılan temsil durumunu yapılandırmak için Özel Site Temsilcisi ve Özel Uygulama Temsilcisi özellik sayfalarını kullanın. Özelliğin temsil durumu, bir siteye veya uygulamaya izni olan yönetici olmayan kullanıcıların o sitede veya uygulamada özelliği yapılandırıp yapılandıramayacaklarını belirler. Kullanıcıların bir özelliği, örneğin Bağlantı Dizeleri'ni, sitelerinde veya uygulamalarında yapılandırmalarına izin vermek istediğiniz zaman, o özelliğin temsil durumunu Okuma/Yazma olarak yapılandırabilirsiniz.

Bu sayfada yapılandırdığınız özellikler yalnızca Siteler veya Uygulamalar aşağı açılan listelerinden seçtiğiniz siteyi veya uygulamayı etkiler. Başka sitelere ve uygulamalara aynı özellik temsil durumlarını uygulamak istiyorsanız, iletişim kutusunu açıp ek siteler ve/veya uygulamalar seçmek için Temsil'i kullanabilirsiniz. Özelliğe Temsilci Atama sayfasını kullanarak, Web sunucusundaki tüm siteler ve uygulamalar için de özelliklerin varsayılan temsil durumunu yapılandırabilirsiniz.

Dikkat

Özelliklerin temsil durumlarını yapılandırdıysanız ve bu durumları daha sonra değiştirmek istiyorsanız, değişikliklerin bu özellikleri daha düşük düzeylerde nasıl etkileyeceğini anladığınızdan emin olmak için, yapılandırmanızda bu özelliklerin temsilci atamalarının daha düşük düzeylerde nasıl yapıldığını incelemeniz gerekir. Örneğin daha önce bir özelliği sitelerde Salt Okuma seçeneğiyle yapılandırdıysanız ve site düzeyinde bir kullanıcı özelliğin temsilini kaldırarak daha sınırlayıcı bir ayar yapılandırıldıysa, özelliği bir üst düzeyde Okuma/Yazma seçeneğiyle yapılandırarak, kullanıcının ayarladığı durumu yanlışlıkla değiştirebilirsiniz. En iyi uygulama, üretim ortamında değişiklik yapmadan önce, temsil durumlarındaki değişikliklerin ortamınızı nasıl etkilediğini sınamak için bir sınama bilgisayarı kullanmanız olacaktır.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Siteler veya Uygulamalar

UI özelliklerinin temsil durumunu yapılandırmak istediğiniz siteyi veya uygulamayı seçin.

Not

Bir siteyle ilgili özel temsili yapılandırmak için, IIS Yöneticisi uygulamasında bir sunucuya bağlı olmanız gerekir. Bir uygulamayla ilgili özel temsili yapılandırmak için, IIS Yöneticisi uygulamasında bir siteye bağlı olmanız gerekir.

Temsili Kopyala

Temsili Kopyala iletişim kutusunu açıp özel temsil durumlarını başka sitelere ve uygulamalara kopyalamak için Temsili Kopyala'yı tıklatın.

Ad

IIS Yöneticisi programındaki kullanıcı arabirimi özelliğinin adını görüntüler. Özelliği seçin ve sonra Eylemler bölmesinde veya sağ tıklatma menüsünde istediğiniz teslim durumunu tıklatın.

Temsil

UI özelliğinin daha düşük düzeylerde teslim durumunu görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, IIS Yöneticisi programındaki IIS özellikleri için kullanılabilen temsil seçenekleri ve bu temsil seçeneklerinin yapılandırma dosyaları ve kullanıcı arabirimi (UI) üzerindeki etkileri açıklanır. Bu özellikler yapılandırmaya dayalı özelliklerdir. IIS Yöneticisi programını üçüncü taraf özellikleri içerecek biçimde genişletirseniz, temsil durumlarınız, kullanıcının belirlediği temsil durumlarıysa, bu tablodakinden farklı olabilir.

Öğe AdıAçıklama

Okuma/Yazma

Bir sitede veya uygulamada yönetici olmayan kullanıcıların, IIS Yöneticisi uygulamasını kullanarak, seçili özelliği site ve uygulama düzeylerinde görmelerini yapılandırabilmelerini sağlar.

Salt Okuma

Bir sitede veya uygulamada yönetici olmayan kullanıcıların, IIS Yöneticisi uygulamasını kullanarak, seçili özelliği site ve uygulama düzeylerinde görmelerini sağlar, ancak yapılandıramazlar.

Yapılandırma Okunur/Yazılır

Bir sitede veya uygulamada yönetici olmayan kullanıcıların, IIS Yöneticisi uygulamasını kullanarak, seçili özelliği site ve uygulama düzeylerinde görmelerini yapılandırabilmelerini sağlar. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özelliklerde kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Yapılandırma Sat Okunur

Bir sitede veya uygulamada yönetici olmayan kullanıcıların, IIS Yöneticisi uygulamasını kullanarak, seçili özelliği site ve uygulama düzeylerinde görmelerini sağlar, ancak yapılandıramazlar. Bu seçenek yalnızca, hem yapılandırma dosyasında hem de veritabanında yapılandırması bulunan .NET Kullanıcıları ve .NET Rolleri gibi özellikler için kullanılabilir.

Not

Bu ayar veritabanı izinlerini etkilemez.

Temsilci Atanmadı

Seçili özelliğin temsilini kaldırır. Bu özellik IIS Yöneticisi uygulamasında görüntülenmez ve yönetici olmayan kullanıcılar tarafından site ve uygulama düzeylerinde yapılandırılamaz.

Devralınana Sıfırla

Seçili özelliği, bir üst düzeyde belirtilen temsil durumuna sıfırlar.

Tüm Temsil Durumunu Sıfırla

Tüm özelliklerin temsil durumlarını, bir üst düzeyde belirtilen temsil durumlarına sıfırlar.

Varsayılan Temsil

Sitelerin veya uygulamaların varsayılan temsil durumlarını yapılandırabileceğiniz Özelliğe Temsilci Atama sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler