Üstbilgi ve reddedilen dizeler gibi çeşitli parametrelere dayanan Web sunucunuza erişime izin vermek veya erişimi reddetmek üzere istek filtreleme kurallarını yapılandırmak için Kurallar sayfasını kullanın. Filtreleme kuralları örnekleri için bkz. Ortak URLScan Senaryoları (sayfa İngilizce olabilir).

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ad

İstek filtreleme kuralının adını görüntüler.

Tara

İstek filtreleme kuralının tarayacağı; URL, sorgu dizesi veya bunların herhangi bir kombinasyonu olan değeri görüntüler.

Geçerli Parametreler

İstek filtreleme kuralının uygulandığı parametreleri görüntüler.

Reddedilen Dizeler

İstek filtreleme kuralının erişimi reddedeceği dizeleri görüntüler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Filtreleme Kuralı Ekle

Tarama için belirli parametrelere sahip bir kural eklemenize olanak tanıyan Filtrelem Kuralı Ekle iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler