Sitelerinizde ve uygulamalarınızda sanal dizin eklemek ve varolan sanal dizinleri düzenlemek için Sanal Dizin Ekle ve Sanal Dizini Düzenle iletişim kutularını kullanın. Sanal dizinler, yerel bilgisayarınızda veya uzak bilgisayarlardaki paylaşımlarda depolanan fiziksel içeriğe yönelik işaretçilerdir. Sitenizin veya uygulamanızın dizininde fiziksel olarak yer almayan içeriği eklemek istediğinizde, Web sunucunuzun başka herhangi bir yerinde veya ağınızdaki başka bir bilgisayarda yer alan içeriği ekleyecek bir sanal dizin oluşturabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Site adı

Sanal dizini içerecek olan sitenin adını görüntüler.

Yol

Sanal dizini içerecek uygulamayı görüntüler. Site düzeyinde bir sanal dizin oluşturursanız, bu kutuda / görüntülenir. Uygulama düzeyinde bir sanal dizin oluşturursanız, bu kutuda uygulamanın adı, örneğin /Uygulamam gösterilir.

Diğer ad

İstemcilerin Web tarayıcısından içeriğe erişmek için kullanabilecekleri sanal dizin adını yazın. Örneğin, sitenizin adresi http://www.contoso.com ise ve bu site için /pazarlama adlı bir sanal dizin oluşturursanız, kullanıcılar Web tarayıcılarına http://www.contoso.com/pazarlama/ yazarak sanal dizine erişebilir.

Fiziksel yol

Sanal dizin içeriğinin depolandığı fiziksel yolu yazın veya bu fiziksel yola gidin. İçerik yerel bilgisayarda bulunabilir veya uzak paylaşımdan gelebilir. İçeriğiniz yerel bilgisayarda depolanıyorsa fiziksel yolu girin (örneğin C:\İçerik). İçeriğiniz uzak bir paylaşımda depolanıyorsa UNC yolunu girin (örneğin \\Sunucu\Paylaşım). Belirttiğiniz yol yoksa yapılandırma hatası alabilirsiniz. İsterseniz, fiziksel yoldaki içeriğe erişme yetkisi olan bir hesabın kimlik bilgilerini sağlamak için Farklı Bağlan'ı tıklatın.

Sanal dizin içeriğinizin fiziksel konumunu seçebileceğiniz Klasöre Gözat iletişim kutusunu açar.

Farklı Bağlan

Fiziksel yol kutusuna yazdığınız yola bağlanma yöntemini seçebileceğiniz Farklı Bağlan iletişim kutusunu açar. Varsayılan olarak, Uygulama kullanıcısı (doğrudan kimlik doğrulama) seçilidir.

Sınama Ayarları

Yol ayarlarının geçerli olup olmadığını değerlendirmek için sınama sonuçları listesini görüntüleyebileceğiniz Sınama Ayarları iletişim kutusunu açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler