Bir URL'yle ilgili olarak neyin izleneceğini tanımlamak için Başarısız İstek İzleme Kuralı Ekle Sihirbazı'nın veya Başarısız İstek İzleme Kuralını Düzenle Sihirbazı'nın İzleme Sağlayıcıları Seç sayfasını kullanın. Bu, izleme sağlayıcılarını, ayrıntı düzeyini ve sağlayıcının izleyeceği alanları içerir.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Sağlayıcılar

İzleme için işlevsel alanı tanımlar. Aşağıdaki izleme sağlayıcılarından birini veya daha fazlasını seçebilirsiniz:

 • ASP - ASP isteğinin yürütülmesinin başlangıcını ve tamamlanmasını izlemek istediğinizde.

 • ASP.NET - Yönetilen koda giriş ve çıkış için yapılan geçişleri görmek istediğinizde. Bu *.aspx dosyaları için istekleri ve yönetilen modüllerin işlediği tüm istekleri içerir (örneğin form tabanlı kimlik doğrulaması kullanmak üzere yapılandırılmış statik dosyalar).

 • ISAPI Uzantısı - İsteğin ISAPI uzantı işlemine giriş ve çıkış için yaptığı geçişi izlemek istediğinizde.

 • WWW Sunucusu - IIS çalışan işleminden geçen istekleri izlemek istediğinizde.

Ayrıntı

Her sağlayıcının izleme günlüğüne ne kadar veri raporladığını belirtir. Ayrıntı düzeyleri altlarındaki düzeyleri de içerir; şöyle ki, örneğin Hatalar'ı seçerseniz, günlük dosyasına Hatalar, Kritik Hatalar ve Genel olaylar eklenir. Aşağıdaki ayrıntı düzeylerinden birini veya birden fazlasını seçebilirsiniz:

 • Genel - İstek etkinliği için bağlam bilgileri sağlar; örneğin, IIS 7, IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START isteğin URL'sini ve fiilini günlüğe kaydeder.

 • Kritik Hatalar - İşlemin sona ermesine neden olabilecek veya neredeyse neden olabilecek eylemler hakkında bilgi sağlar.

 • Hatalar - Sunucuda çalışmayı deneyen, hatayla karşılaşan ve istekleri işlemeye devam edemeyen bileşenler hakkında bilgi sağlar. Bu hatalar, genel olarak herhangi bir tür hata nedeniyle isteğin işlenmesinin sona ermesiyle sonuçlanan durumlardır. Bir yetkilendirme olayı buna örnek olarak verilebilir.

 • Uyarılar - Sunucuda çalışmayı deneyen, hatayla karşılaşan ancak istekleri işlemeye devam eden bileşenler hakkında bilgi sağlar.

 • Bilgi - İstekler hakkında genel bilgi sağlar.

 • Ayrıntılı - İstekler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Alanlar

Sağlayıcının izleyeceği alanları tanımlar.

Sağlayıcı olarak ASP.NET izleme sağlayıcısı seçildiyse, izlenmek üzere aşağıdaki alanlardan birini veya birden fazlasını seçin:

 • Altyapı - Öncelikli olarak ASP.NET altyapısının çeşitli bölümlerine giriş ve buralardan ayrılışla ilgili olayları izlemek istediğinizde.

 • Modül - İstek çeşitli HTTP ardışık düzen modüllerine girdiğinde ve buralardan ayrıldığında günlüğe kaydedilen olayları izlemek istediğinizde. Bu alan yönetilen modüllerin izleme olaylarını yakalamak için de kullanılır.

 • Sayfa - ASP.NET sayfasıyla ilgili belirli olayların (örneğin, Page_Load) yürütülmesine karşılık gelen izleme olaylarını oluşturmak istediğinizde. Bu alan ASP.net Sayfası Trace.Write ve Trace.Warn olaylarını yakalamak için de kullanılır.

 • Uygulama Hizmetleri - Yeni uygulama hizmetleri işlevselliğinin bir bölümü olarak günlüğe kaydedilen olayları izlemek istediğinizde.

Sağlayıcı olarak WWW Sunucusu izleme sağlayıcısı seçildiyse, izlenmek üzere aşağıdaki alanlardan birini veya birden fazlasını seçin:

 • Kimlik Doğrulama - Kimliği doğrulanan kullanıcının adı, kimlik doğrulama düzeni (Anonim, Temel veya diğerleri) ve kimlik doğrulama girişiminin sonuçları (başarılı, başarısız, hatalı, vb.) da içinde olmak üzere kimlik doğrulama girişimlerini izlemek istediğinizde.

 • Güvenlik - İstekler IIS çalıştıran sunucu tarafından güvenlikle ilgili nedenlerle reddedildiği, örneğin bir istemci isteğinin kaynağa erişimi reddedildiği durumlarda izleme olayları oluşturmak istediğinizde.

 • Filtre - ISAPI filtresinin istekleri işlemesinin ne kadar sürdüğünü saptamak istediğinizde.

 • Statik Dosya - Statik dosyalara yönelik isteklerin tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü izlemek veya filtrelerin istekleri nasıl değiştirebileceğini görmek istediğinizde.

 • CGI - CGI dosyasına yönelik bir istekte bulunulduğunda ve siz izleme olayları oluşturmak istediğinizde.

 • Sıkıştırma - Yanıt sıkıştırıldığında ve siz izleme olayları oluşturmak istediğinizde.

 • Önbelleğe Alma - İstekle ilişkilendirilmiş önbellek işlemleri için izleme olayları oluşturmak istediğinizde.

 • Bildirim İsteme - Hem girişte hem de çıkışta tüm istek bildirimlerini yakalamak istediğinizde.

 • Modül - İstek çeşitli HTTP ardışık düzen modüllerine girdiğinde ve buralardan ayrıldığında günlüğe kaydedilen olayları izlemek istediğinizde. Bu alan yönetilen modüllerin izleme olaylarını yakalamak için de kullanılır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler