Hata oluştuğunda döndürülen HTTP hata yanıtlarını yapılandırmak için .NET Hata Sayfaları özelliğini kullanın. Sorun giderme bilgilerini içeren özel hata sayfaları veya ayrıntılı hata iletileri oluşturabilirsiniz.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Gruplandırma ölçütü

Hata sayfalarınızı Gruplandırma Yok veya Girdi Türü ölçütüne göre sıralamak için bu açılan listeyi kullanın. Bu, Yerel girdi türü gibi belirli hata sayfalarını kolayca bulmanıza yardım eder.

Durum Kodu

.NET hata sayfasının durum kodunu listeler.

Yeniden Yönlendir

Bir hata oluştuğunda kullanıcının yeniden yönlendirileceği .NET hata sayfasının URL adresini listeler.

Girdi Türü

.NET hata sayfası için girdi türünü listeler.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ekle

Bir hata sayfasını yapılandırmanıza olanak tanıyan Özel Hata Sayfası Ekle iletişim kutusunu açar. Bir hata oluştuğunda durum kodunu ve kullanıcının yeniden yönlendirileceği URL’yi girin.

Düzenle

Seçili hata sayfasının URL’sini değiştirmenize olanak tanıyan Özel Hata Sayfası Düzenle iletişim kutusunu açar. Durum kodunu, Eylemler bölmesindeki Durum Kodunu Değiştir seçeneğini kullanarak değiştirebilirsiniz.

Özellik Ayarlarını Düzenle

Tüm hata sayfaları için modu ve varsayılan sayfa özelliklerini yapılandırmanıza olanak tanıyan Hata Sayfası Ayarlarını Düzenle iletişim kutusunu açar. Daha fazla bilgi için bkz. ASP.NET Hata Sayfaları Ayarlarını Düzenle İletişim Kutusu.

Durum Kodunu Değiştir

Seçili hata sayfasının durum kodunu değiştirmenize olanak tanır.

Kaldır

Seçili hata sayfasını kaldırır.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler