IIS'de aşağıdaki nesnelerden her birinin özelliklerini düzenlemek için Gelişmiş Ayarlar iletişim kutularını kullanabilirsiniz:

  • Uygulama havuzu

  • Site

  • Uygulama

  • Sanal dizin

Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusu, nesnenin bir veya bir grup özelliğini düzenleme sihirbazı veya iletişim kutusu kullanmadan düzenlemek istediğiniz veya özelliğin bir sihirbaz veya iletişim kutusunda görüntülenmediği durumlarda kullanışlıdır.

Not

Tüm uygulama havuzlarının, sitelerin, uygulamaların veya sanal dizinlerin varsayılan değerini değiştirmek isterseniz, söz konusu nesnelerden herhangi birinin uygun Varsayılanlar iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Belirli bir özellik hakkında bilgi için, Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunda özelliği seçin ve özellik kılavuzunun altındaki özellik açıklaması bölmesinde gösterilen bilgilere bakın. Özellik kılavuzuyla özellik açıklaması bölmesi arasındaki çubuğu tıklatıp yukarı doğru sürükleyerek özellik açıklaması bölmesini büyütebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda daha çok özellik görmek için Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunun tamamını yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler