Uygulama havuzları için geri dönüştürme ayarları, sitelerin sınırları ve uygulamaların içinde çalıştığı uygulama havuzu gibi varsayılan değeri olan özelliklerin, bu varsayılan değerlerini düzenlemek için Varsayılanlar iletişim kutularını kullanabilirsiniz. Varsayılanlar iletişim kutuları, site bağlayıcıları, sitenin, uygulamanın ve sanal dizinin fiziksel yolu gibi sıklıkla benzersiz olan özellikleri içermez.

IIS'de aşağıdaki nesnelerden her birinin, bu türdeki tüm nesnelerin varsayılan değerlerini düzenleyebileceğiniz bir Varsayılan iletişim kutusu vardır:

  • Uygulama havuzu

  • Site

  • Uygulama

  • Sanal dizinler

Özelliğin varsayılan değerini değiştirdiğinizde, aşağıdaki durumlarda bu türdeki tüm nesneler yeni değeri alır:

  • Bu türde yeni bir nesne oluşturduğunuzda.

  • Varolan bir nesne için, özelliğin varsayılan değerinin dışında belirli bir değer ayarlanmadığında.

    Not

    Belirli bir sitenin veya uygulamanın değerini değiştirmeniz gerekiyorsa, Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu kullanın.

Belirli bir özellik hakkında bilgi için, Varsayılanlar iletişim kutusunda özelliği seçin ve özellik kılavuzunun altındaki özellik açıklaması bölmesinde gösterilen bilgilere bakın. Özellik kılavuzuyla özellik açıklaması bölmesi arasındaki çubuğu tıklatıp yukarı doğru sürükleyerek özellik açıklaması bölmesini büyütebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda daha çok özellik görmek için Varsayılanlar iletişim kutusunun tamamını yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler