Siteye bağlayıcılar eklemek veya varolan bir site bağlayıcısını düzenlemek için Site Bağlayıcısı Ekle ve Site Bağlayıcısını Düzenle iletişim kutularını kullanın. Örneğin, sitenize bağlantı noktası 80'deki HTTP bağlayıcısının yanı sıra Güvenli Yuva Katmanı'nı (SSL) kullanmak için bağlantı noktası 443'te de bir HTTPS bağlayıcısı gerekebilir. Site Bağlayıcıları iletişim kutusunda Ekle'yi tıklatarak Site Bağlayıcısı Ekle iletişim kutusuna erişebilirsiniz.

Not

Web sunucusuna yinelenen bir bağlayıcı eklerseniz, o bağlayıcıyla bir kerede yalnızca bir site çalışabilir. Buna ek olarak, yinelenen bağlayıcınız bir HTTPS bağlayıcısıysa, bir bağlayıcıdaki sertifikada yapılan tüm değişiklikler diğer bağlayıcıdaki sertifikayı etkiler.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Tür

Site bağlayıcısının protokolünü belirtmek için listeden bir değer seçin.

IP adresi

IP adresi listesinden bir IP adresi seçin veya kullanıcıların bu siteye erişmek için kullanabilecekleri IP adresini yazın.

Not

Yüzde simgesi (%) IP adresleri için geçerli bir karakter değildir. Bu karakterin bulunduğu bir IPv6 adresi yazarsanız, Windows İşlem Etkinleştirme Hizmeti (WAS), bağlayıcı geçersiz olduğu için siteyi başlatamaz. Örneğin, "%8" ile biten bağlantı-yerel IPv6 adresi. Bu adresi bir komut penceresindeki ipconfig sorgusundan kopyalayıp IIS Yöneticisi içindeki IP adresi kutusuna yapıştırırsanız, IP adresinin "%8" kısmını sildiğinizden emin olun.

Tümü Atanmamış seçeneğini belirtirseniz, bu site için belirttiğiniz bağlantı noktasında ve isteğe bağlı ana bilgisayar adında tüm IP adreslerine yönelik istekler bu site tarafından yanıtlanır. Yalnız, bunun için, sunucuda başka bir sitenin aynı bağlantı noktasında ancak özel IP adresli bir bağlayıcısı olmaması gerekir.

Örneğin, Varsayılan Web Sitesi bağlayıcısı IP adresi olarak Tümü Atanmamış, Bağlantı noktası olarak 80 belirtir ve ana bilgisayar adı belirtmez. Sunucuda bağlantı noktası 80'de IP adresi olarak 172.30.189.179 belirten bir bağlayıcıya sahip Contoso adlı ikinci bir site varsa ve ana bilgisayar adı bulunmuyorsa, bağlantı noktası 80'de 172.30.189.179 IP adresine gelen tüm HTTP isteklerini Contoso alır ve Varsayılan Web Sitesi bağlantı noktası 80'de 172.30.189.179 dışındaki tüm IP adreslerine gelen istekleri almaya devam eder.

Bağlantı noktası

HTTP.sys'nin bu siteye yönelik istekleri dinlemesi gereken bağlantı noktasını yazın. Tür aşağı açılan listesinde HTTP'yi seçerseniz, varsayılan bağlantı noktası 80'dir; aşağı açılan listede HTTPS'yi seçerseniz, varsayılan bağlantı noktası 443'tür. Varsayılanlar dışında bir bağlantı noktası belirtirseniz, istemcilerin sunucuya yönelik isteklerde bağlantı noktasını belirtmeleri gerekir; belirtmezlerse siteye bağlanamazlar.

Ana bilgisayar adı

Tek bir IP adresi kullanan bir bilgisayara bir veya birden çok ana bilgisayar adı (etki alanı adları olarak da bilinir) atamak istiyorsanız, bir ana bilgisayar adı yazın. Ana bilgisayar adını belirtirseniz, istemcilerin siteye erişmek için IP adresi yerine ana bilgisayar adını kullanmaları gerekir.

Bu site Internet üzerinde kullanılabiliyorsa, etki alanı adını, kullanıcıların tarayıcıda yazacağı biçimde (örneğin, www.contoso.com) yazın. Sitenizin birden fazla etki alanı adı varsa (örneğin www.contoso.com ve contoso.com), her ana bilgisayar adı için ayrı bir bağlayıcı oluşturmanız gerekir.

Siteniz intranet üzerinde kullanılabiliyorsa ve kullanıcılar tarayıcıya sunucu adını yazacaksa (örneğin, http://sunucu_adı), ana bilgisayar adını belirtmeniz gerekmez. Bununla birlikte, ortamınızdaki DNS sunucusu bu Web sunucusu için başka adlar depolayacak şekilde yapılandırıldıysa, her ana bilgisayar adı için ayrı bağlayıcı oluşturabilirsiniz ve böylece kullanıcılar DNS sunucusu tarafından depolanan başka adları kullanabilirler.

Not

HTTP.sys ana bilgisayar adlarını punycode protokolüyle kodlanmış biçimde günlüğe kaydettiğinden, Web siteniz için yapılandırdığınız ana bilgisayar adı günlük dosyalarında farklı görünebilir.

SSL sertifikası

Sitenin SSL için kullanmasını istediğiniz sertifikayı seçin. SSL sertifikası listesi ancak Tür listesinde HTTPS'yi seçtiğinizde gösterilir.

Not

Sunucu sertifikaları eklemek veya yapılandırmak için, IIS Yöneticisi uygulamasındaki Sunucu Sertifikaları özelliğini kullanın.

Görüntüle

SSL sertifikası listesinde seçilen sertifika hakkındaki bilgileri görüntüleyebileceğiniz Sertifika iletişim kutusunu açar. Görüntüle düğmesi ancak, Tür listesinde HTTPS'yi seçtiğinizde ve SSL sertifikası listesinde bir sertifika belirttiğinizde gösterilir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler