Uygulamanıza gereken özel bilgileri izleyen profil özelliklerini ayarlamak veya düzenlemek için .NET Profili Özelliği iletişim kutusunu kullanın; bu bilgiler şunlardır:

  • Adres veya şehir gibi kullanıcı bilgileri.

  • Renk düzeni veya izlenecek stok listesi gibi tercihler.

  • Geçerli oturum hakkında alışveriş sepeti gibi özel bilgiler.

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Ad

Profil özelliğinin adını tanımlar.

Veri Türü

Özelliğin türünü belirtir. Varsayılan ayar String değeridir. Tür olarak herhangi bir .NET sınıfını (Int32, DateTime, StringCollection vb.) belirtebilirsiniz.

Varsayılan değer

Özelliğin başlangıçtaki değerini belirtir.

Serileştirme seçeneği

Serileştirme biçimlendiricisini (String, Binary, XML veya sağlayıcıya özgü serileştirme) belirtir. Varsayılan ayar String değeridir.

Salt okunur

Özelliğin değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Anonim kullanıcılar için bulunmaktadır

Özelliğin anonim kullanıcılar için yönetilip yönetilmeyeceğini belirtir. Bu onay kutusu varsayılan olarak temizlenmiştir.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler