Bağlantılar bölmesindeki ağaçta seçili bir öğenin içeriğini görüntülemek için İçerik Görünümü sayfasını kullanın. Örneğin, bir sitedeki uygulamalar, sanal dizinler, fiziksel dizinler ve dosyaların listesini görüntülemek için, siteyi seçip İçerik Görünümü'nü tıklatın.

İçerik listesinde bir nesneyi sağ tıklatıp Özellikler Görünümüne Geç'i tıklatarak nesnenin giriş sayfasına gidebilirsiniz. Giriş sayfasında nesnenin özelliklerini, örneğin bir uygulamanın kimlik doğrulama ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Not

IIS Yöneticisi Bağlantılar bölmesindeki ağaçta dosyaları görüntülemez. Tek tek dosyaların özelliklerini yapılandırmak için, İçerik Görünümü'nde dosyayı sağ tıklatmanız ve sonra da Özellikler Görünümüne Geç'i tıklatmanız gerekir.

Benzer öğeleri gruplandırmak için özellik sayfası sütun başlıklarından birini tıklatarak veya Grupla aşağı açılan listesinden bir değer seçerek listeyi sıralayabilirsiniz. Filtre kutusuna arama ölçütlerini yazarak listeyi arayın, arama yapılacak alanı seçmek için Git listesini genişletin ve Git'i tıklatın veya ENTER tuşuna basın. Arama ölçütlerini kaldırmak için Tümünü Göster'i tıklatın.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Ad

Her nesnenin adını görüntüler.

Tür

Nesne türünü görüntüler (örneğin uygulama veya sanal dizin).

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan eylemler, İçerik sayfasında seçtiğiniz nesne türüne göre değişir. Buna ek olarak, bir siteye veya uygulamaya bağlandığınız zaman, kullanılabilecek eylemler yalnızca Özellikler Görünümüne Geç, Gözat ve Yenile'dir.

Öğe Adı Açıklama

Gelişmiş Ayarlar

Seçili öğe için gelişmiş ayarları yapılandırabileceğiniz Gelişmiş Ayarlar iletişim kutusunu açar.

Uygulama Ekle

Uygulama ekleyebileceğiniz Uygulama Ekle iletişim kutusunu açar.

Uygulama Havuzu Ekle

Web sunucusuna bir uygulama havuzu ekleyebileceğiniz Uygulama Havuzu Ekle iletişim kutusunu açar.

Sanal Dizin Ekle

Sanal dizin ekleyebileceğiniz Sanal Dizin Ekle iletişim kutusunu açar.

Web Sitesi Ekle

İletişim için HTTP veya HTTPS protokollerini kullanan bir Web sitesi ekleyebileceğiniz Web Sitesi Ekle iletişim kutusunu açar.

Gözat

Seçilen nesneyi Internet tarayıcısında açar.

Uygulamaya Dönüştür

Dizini bir uygulamaya dönüştürür.

Bağlayıcıları Düzenle

Seçili öğe için site bağlayıcıları ekleyip düzenleyebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz Site Bağlayıcıları iletişim kutusunu açar.

Araştır

Seçilen nesneyle eşleşen fiziksel dizini (Windows Gezgini'nde) açar.

İzinleri Düzenle

Seçilen nesneyle eşleşen fiziksel dizinin Windows Özellikleri iletişim kutusunu açar.

Yenile

İçerik sayfasını yeniler.

Kaldır

Seçili öğeyi sayfadaki listeden kaldırır.

Bağlantıyı Kaldır

Seçili bağlantıyı kaldırır.

Yeniden Adlandır

Seçili nesnenin Ad alanını etkinleştirerek nesneyi yeniden adlandırmanıza olanak sağlar.

Yeniden Başlat

Seçili siteyi durdurur ve yeniden başlatır. Sitenin yeniden başlatılması, yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar sitenin geçici olarak kullanılamamasına neden olur.

Başlat

Seçili siteyi başlatır.

Durdur

Seçili siteyi durdurur. Sitenin durdurulması, sitenin başlatılana kadar kullanılamamasına neden olur.

Özellikler Görünümüne Geç

Seçili nesne için Özellikler Görünümü'nde Giriş sayfasını açar.

Uygulamaları Görüntüle

Seçili siteye ait uygulamaları görüntüleyebileceğiniz Uygulamalar özellik sayfasını açar.

Sanal Dizinleri Görüntüle:

Seçili sitenin kök uygulamasına ait sanal dizinleri görüntüleyebileceğiniz Sanal Dizinler özellik sayfasını açar.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler