Web.config dosyasında güven öğesini ayarlamak için .NET Güven Düzeyleri özellik sayfasını kullanın. Güven öğesi, uygulama için geçerli olacak kod erişim güvenliği (CAS) düzeyini yapılandırmanıza olanak tanır.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Güven Düzeyi

Güven düzeyinin adını görüntüler. Şu seçenekler kullanılabilir:

 • Tam (iç) - Kısıtlanmamış izinleri belirtir. İşletim sistemi güvenliğine tabi olan tüm kaynaklara erişim için ASP.NET uygulaması izinlerini verir. Tüm ayrıcalıklı işlemler desteklenir.

 • Yüksek (web_hightrust.config) - Yüksek düzeyde bir kod erişim güvenliği belirtir; bu, uygulamanın varsayılan olarak aşağıdaki işlemlerden hiçbirini yapamayacağı anlamına gelir:

  • Yönetilmeyen kodu çağırma.

  • Hizmet verilen bileşenleri çağırma.

  • Olay günlüğüne yazma.

  • Message Queuing hizmeti sıralarına erişme.

  • ODBC, OleDb veya Oracle veri kaynaklarına erişme.

 • Orta (web_mediumtrust.config) - Orta düzeyde bir kod erişim güvenliği belirtir; bu, Yüksek Güven Düzeyi kısıtlamalarına ek olarak ASP.NET uygulamasının varsayılan olarak aşağıdaki işlemlerden hiçbirini yapamayacağı anlamına gelir:

  • Uygulama dizininin dışındaki dosyalara erişme.

  • Kayıt defterine erişme.

  • Ağ veya Web hizmeti çağrıları yapma.

 • Düşük (web_lowtrust.config) - Düşük düzeyde bir kod erişim güvenliği belirtir; bu, Orta Güven Düzeyi kısıtlamalarına ek olarak uygulamanın varsayılan olarak aşağıdaki işlemlerden hiçbirini yapamayacağı anlamına gelir:

  • Dosya sistemine yazma.

  • Assert yöntemini çağırma.

 • En Az (web_minimaltrust.config) - En az düzeyde bir kod erişim güvenliği belirtir; bu, uygulamanın yalnızca yürütme izinlerine sahip olduğu anlamına gelir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe AdıAçıklama

Uygula

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

İptal

Özellik sayfasında yaptığınız değişiklikleri iptal eder.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler