Verileri veritabanında veya başka bir veri deposunda depolamak için sağlayıcıya dayalı hizmeti kullanan bir uygulamanız olduğunda IIS'de sağlayıcı eklemek veya değiştirmek için Sağlayıcı Ekle ve Sağlayıcıyı Düzenle iletişim kutularını kullanın. İletişim kutusunda görüntülenen özellikler, eklemek veya düzenlemek üzere seçtiğiniz sağlayıcının türüne bağlıdır.

Ekleyebileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz 3 farklı sağlayıcı türü vardır:

  • Roller - ASP.NET rol yönetimi hizmeti ("rol yöneticisi") ile rol veri kaynakları arasında bir arabirim sağlar.

  • Kullanıcılar - ASP.NET üyelik hizmeti ile üyelik veri kaynakları arasında bir arabirim sağlar.

  • Profil - ASP.NET profil hizmeti ile profil veri kaynakları arasında bir arabirim sağlar.

Not

Sağlayıcı Ekle ve Sağlayıcıyı Düzenle iletişim kutuları sağlayıcıyla ilgili özelliklerin büyük bölümünü (ancak tümünü değil) eklemenize veya düzenlemenize olanak tanır. Web uygulamanızın Web.config dosyasında her sağlayıcı için ek özellikler yapılandırabilirsiniz. Sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için bkz: ASP.NET 2.0 Sağlayıcı Modeli: Sağlayıcı Modeline Giriş (sayfa İngilizce olabilir).

UI Öğe Listesi

Öğe AdıAçıklama

Tür

Sağlayıcı türünü ayarlar.

Ad

Sağlayıcının adını tanımlar.

Davranış

Üyelik Kullanıcısı sağlayıcıları için bazı davranışları ayarlar. Bir veya birden çok davranışın değerleri True olarak ayarlandığında bu davranış etkinleştirilir:

  • EnablePasswordReset - sağlayıcının ResetPassword yöntemi kullanılarak parolaların sıfırlanıp sıfırlanamayacağını belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

  • EnablePasswordRetrieval - sağlayıcının GetPassword yöntemi kullanılarak parolaların alınıp alınamayacağını belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

  • RequiresQuestionAndAnswer - sağlayıcının GetPassword ve ResetPassword yöntemleri çağrıldığında parola yanıtı sağlamanın gerekip gerekmediğini belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

  • RequiresUniqueEmail - her kayıtlı kullanıcının benzersiz bir e-posta adresine sahip olması gerekip gerekmediğini belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

  • StorePasswordInSecureFormat - parolaların karıştırılıp karıştırılmayacağını belirtir. Varsayılan ayar False değeridir.

Veri

Veritabanına bağlanmak için kullanılan bağlantı dizesinin adını yapılandırır. Bağlantı dizesinin adını ConnectionStringName onay kutusuna girin.

Genel

Sağlayıcıyla ilgili genel ayarları tanımlar. Bu ayarlar isteğe bağlıdır ve aşağıdakileri içerir:

  • ApplicationName - ApplicationName kutusundaki uygulamanın sanal yolunu belirtir. ApplicationName kutusunda bir değer belirtmezseniz, üyelik API'si varsayılan olarak HttpContext.Current.Request.ApplicationPath değerini kullanır. Bu ancak çalıştırma zamanında belirlenebilir.

  • Description - sağlayıcının açıklamasını verir.

Misc

Sağlayıcıya özel ad ve değer çiftlerini yapılandırmanıza olanak tanır. Ad ve değer çiftlerini eklemek ve kaldırmak için Misc bölümündeki Provider Specific Settings alanının yanında yer alan düğmesini tıklatın.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler