İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği veya erişimi reddedeceği fiillerin listesini oluşturmak için HTTP Fiilleri sayfasını kullanın. HTTP fiillerine örnek olarak GET, POST ve HEAD verilebilir.

UI Öğe Listesi

Aşağıdaki tablolarda özellik sayfasında ve Eylemler bölmesinde kullanılabilir durumda olan UI öğeleri açıklanmaktadır.

Özellik Sayfası Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Fiil

İstek filtreleme modülünün erişime izin vereceği ya da erişimi reddedeceği fiili görüntüler.

İzin Verildi

Fiilin durumunu görüntüler, bu değer fiile izin veriliyorsa True, fiil reddediliyorsa False olur.

Not

Yalnızca listede görüntülenen fiiller ve Allowed özelliği False olarak ayarlananlar engellenir. Diğer fiillerin tümüne izin verilir.

Eylemler Bölmesi Öğeleri

Öğe Adı Açıklama

Fiile İzin Ver

İzin verilen fiiller listesine bir fiil eklemenize olanak tanıyan Fiile İzin Ver iletişim kutusunu açar.

Fiili Reddet

Reddedilen fiiller listesine bir fiil eklemenize olanak tanıyan Fiili Reddet iletişim kutusunu açar.

Ortak öğeler için bkz. İsteğe Filtre Uygulama Sayfası.

Ayrıca Bkz.


İçindekiler